Zmiana w hufcu

Podczas zjazdu przedstawiciele Hufca ZHP Chełm podsumowali mijającą kadencję i wybrali nowe władze na kolejne 4 lata.

Komendantką Hufca ZHP Chełm została Elżbieta Rybak, która była jedyną kandydatką i wybrano ją jednogłośnie. W skład komendy weszli: Dorota Ulanicka – zastępca komendantki ds. programu i pracy z kadrą, Agnieszka Lubaszewska – zastępca komendantki ds. kształcenia, Edyta Rudnik – skarbniczka, Artur Sowa – członek komendy ds. organizacyjnych, Krystyna Szpak-Lipińska – członek komendy. (r)