Zmniejszyć bezrobocie

Podczas najbliższego II Forum Doradztwa Zawodowego do życia oficjalnie powołany zostanie Chełmski Klaster Poradnictwa Zawodowego. Organizacja ma się przyczynić do zwalczania bezrobocia.

W środę, 19 października o godz. 10.00 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej zaplanowano II Forum Doradztwa Zawodowego. Najważniejszym punktem spotkania będzie podpisanie Listu Intencyjnego na rzecz Chełmskiego Klastra Poradnictwa Zawodowego. Celem organizacji będzie stworzenie chełmianom jak najlepszych warunków do wyboru własnej drogi zawodowej i funkcjonowania na rynku pracy. Powołanie Klastra przyczynić ma się do popularyzowania idei doradztwa i kariery, a także uświadomić ma wagę problemu i służyć budowaniu rynku pracy oraz zwalczaniu bezrobocia. W skład Klastra wchodzić będą instytucje, które swoją postawą i działaniami wspierają cele, jakie on przed sobą stawia. W ramach Klastra organizowane będą liczne spotkania, warsztaty, szkolenia, prelekcje, targi i konferencje.
– Mam nadzieję, że powołanie Chełmskiego Klastra Poradnictwa Zawodowego spowoduje integrację środowisk zaangażowanych w rozwiązywanie problemów związanych z doradztwem zawodowym w Chełmie – mówi dr Anna Antczak. (opr. mo)