Zna Francję

Wiktoria Zwarzyńska vel Franczak z I LO w Krasnymstawie zajęła szóste miejsce w konkursie pod nazwą „Poznajemy Francję poprzez stacje dydaktyczne”.
Organizatorzy konkursu, II LO w Zamościu i Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego Prof-Europe, tradycją lat ubiegłych zaprosili do rywalizacji uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Zamościa i Krasnegostawu. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się doskonałą wiedzą o Francji w następujących kategoriach: geografia, piosenka francuska, święta i tradycje z nimi związane, znani ludzie czy główne symbole, większe miasta i zabytki Francji. Wiktoria Zwarzyńska vel Franczak z I LO w Krasnymstawie zajęła w konkursie wysokie, szóste miejsce. Do rywalizacji Wiktoria przygotowywała się pod okiem Elżbiety Grzesiak, nauczycielki języka francuskiego.  (k)