Znają się na pożarnictwie

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie odbyły się powiatowe eliminacje do XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do tegorocznych zmagań przystąpiło 23 uczestników w trzech grupach wiekowych.


Zadania nie należały do najłatwiejszych, ale młodzież była świetnie przygotowana. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych wyłoniła czteroosobowa komisja pod przewodnictwem prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chełmie, druha Kazimierza Smala oraz p. o. Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie, mł. bryg. Artura Rutkowskiego, czyli organizatorów turnieju.

W pierwszej grupie wiekowej I miejsce zajęła Maja Kowalczuk, II miejsce – Wiktoria Dzieńkowska, a III miejsce – Anna Kozłowska. W drugiej grupie wiekowej I miejsce zajął – Michał Fedec, II miejsce – Aneta Godlewska, zaś III miejsce – Paulina Wrona. W III grupie wiekowej I miejsce zajął Damian Smolbig, a II miejsce – Gabriela Dubaj.

Za zajęcie miejsca na podium uczniowie odebrali dyplomy i nagrody, zaś wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali ufundowane przez Komendę Główną PSP czujki tlenku węgla. Natomiast zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich, których organizatorem będzie Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie. (opr. pc, fot. KM PSP Chełm)