Znów nas ubyło

Rok 2017 był kolejnym, w którym zmniejszyła się liczba mieszkańców Krasnegostawu. Wynosi ona oficjalnie 18 740. Oficjalnie, bo z pewnością część osób przebywa np. za granicą.

Jak poinformował nas krasnostawski Urząd Stanu Cywilnego w 2017 r. urodziło się w mieście 469 dzieci (liczba ta obejmuje jednak wszystkich mieszkańców powiatu). I to dobra wiadomość, bo w 2016 r. tutejszy USC zanotował 350 urodzeń. Niestety, większa niż w 2016 r. była też liczba zgonów. W 2017 r. zmarło w powiecie 528 osób, o 100 więcej niż w roku poprzednim. O 22 osoby zmalała liczba zameldowanych mieszkańców Krasnegostawu. – Liczba urodzeń dzieci zarejestrowanych w ewidencji ludności miasta Krasnystaw to w 2017 roku 171, podczas gdy liczba zgonów to 193 – informuje Agnieszka Sadowska, specjalistka ds. promocji miasta Krasnystaw. Najpopularniejszym imieniem nadawanym chłopcom jest tu Szymon, drugie miejsce zajmuje Antoni, a trzecie Marcel. Wśród dziewczynek dominują Maje, Zuzanny i Amelie. Na dzień 31 grudnia 2017 r. w Krasnymstawie zameldowanych było 18 740 osób. W porównaniu z końcem 2012 r. to aż o 848 osób mniej. (kg)