Żółkiewka z wielkim deficytem

Aż 2,8 mln zł wyniesie deficyt budżetu gminy Żółkiewka w 2017 r. A za wielu inwestycji w nim nie widać. Największą jest budowa drogi Dąbie – Celin na długości ok. 2 km oraz instalacja kolektorów słonecznych, na co samorząd otrzyma aż 4 mln zł dotacji.

Budżet gminy Żółkiewka na 2017 r. uchwalono 29 grudnia 2016 r. Dochody gminy wyniosą 16,6 mln zł, a wydatki 19,4 mln zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy Żółkiewki w 2017 r. wyniesie aż 2,8 mln zł i trzeba go będzie pokryć zaciągając pokaźny kredyt. Najwięcej gmina wyda na utrzymanie szkół (5,8 mln zł), administracji (1,9 mln zł), pomoc społeczną (735 tys. zł) i gospodarkę komunalną (732 tys. zł). Największą inwestycją gminy w rozpoczynającym się roku będzie przebudowa dwukilometrowego odcinka drogi Dąbie-Celin. Inwestycja pochłonie 3,4 mln zł, ale z Unii Europejskiej Żółkiewka pozyskała na ten cel 2,2 mln zł. Już na początku 2017 r. okazało się, że gmina przeprowadzi drugą, sporą inwestycję. Za 5,6 mln zł samorząd chce budować kolektory słoneczne, mało tego, aż 4,1 mln zł wyniesie dotacja, jaką na ten cel uzyska. Żółkiewka dołoży też (150 tys. zł) do przebudowy drogi powiatowej Żółkiewka – Celin. (k)