Żonkile pamięci i listy do Henia

Akcja „Listy do Henia” to wymowny, lubelski wkład w upamiętnienie ofiar Holocaustu

19 kwietnia w całej Polsce obchodzony był Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości. W Lublinie z tej okazji odbyło się szereg wydarzeń upamiętniających Żydów zamordowanych przez nazistów w czasie II wojny światowej i uczestników powstania w getcie warszawskim.


Lubelskie obchody tego dnia od trzynastu lat mają swój wyjątkowy wydźwięk, za sprawą pisanych przez uczniów symbolicznych listów do zamordowanego w obozie na Majdanku żydowskiego chłopca – Henia Żytomirskiego. Organizujący akcję, pracownicy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” skrzynkę na listy do Henia umieścili przed bankiem na Krakowskim Przedmieściu 64, na wprost murka z kwiatami. To w tym miejscu w 1939 r. wykonano sześcioletniemu wtedy chłopcu ostatnie w jego życiu zdjęcie. Wysyłanie listów zakończył spacer edukacyjny szlakiem miejsc związanych z życiem Henia. Odwiedzono m.in. miejsce, gdzie stał jego dom rodzinny przy ulicy Szewskiej 3 i kamienicę przy ulicy Kowalskiej 11, w której Henio zamieszkał wraz z rodziną po utworzeniu getta.

Spacer zakończył się tradycyjnie przy Latarni Pamięci – ostatniej latarni żydowskiego miasta przy ulicy Podwale, która, nieustannie się paląc, przypomina o tragedii lubelskich Żydów. Żydowski chłopiec z Lublina to jedno z wielu dzieci, które straciły życie podczas Holokaustu. Jego i inne ofiary nazistów upamiętniono żółtymi żonkilami złożonymi m.in. na Majdanku czy w miejscu, gdzie przebiegała granica lubelskiego getta. Te kwiaty są symbolem pamięci o bohaterach powstania w getcie warszawskim, które wybuchło 75 lat temu i wszystkich ofiarach Holocaustu. (EM.K.)