Zootechnicy przy okrągłym stole

W Lublinie odbędzie się LXXXIII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Swój udział w wydarzeniu zapowiedziało 230 uczestników z kraju i zagranicy.


– Po siedmiu latach Krajowy Zjazd Naukowy PTZ powraca do Lublina – mówi dr Piotr Stanek z Pracowni Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego UP w Lublinie. – Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem: „Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego” – dodaje.

Uczestnicy zjazdu będą dyskutować o aktualnych problemach produkcji zwierzęcej, efektywnym wykorzystaniu zasobów zwierząt gospodarskich, a także ich ochronie i możliwościach hodowli tych zwierząt na terenach objętych ochroną przyrody. Tegoroczny LXXXIII Krajowy Zjazd odbędzie się w dniach 19-21 września w Centrum Kongresowym i budynku AGRO II Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 15.

Jednym z ważniejszych punktów obrad będzie cykl referatów plenarnych, podczas których głos zabiorą również młodzi naukowcy z kraju i zagranicy oraz debata „Okrągłego Stołu”, podczas której pod dyskusję zostanie poddany temat hodowli zwierząt gospodarskich na terenach objętych ochroną przyrody.

Co roku przedstawiciele polskich pracowników naukowych zajmujących się zootechniką i ochroną środowiska oraz związku hodowców zwierząt spotykają się w innym mieście Polski. W programie tych dorocznych zjazdów jest również zwiedzanie odwiedzanego regionu. W tym roku uczestnicy mają w planach wizytę m.in. w Ośrodku Hodowli Zachowawczej „Florianka” (koniki polskie), enklawie „Biały Słup” (bydło białogrzbiete i polskie czerwone) oraz w osadzie Komanówka (owca uhruska). Zwiedzą także Stado Ogierów i Stadninę Koni Czystej Krwi Arabskiej w Białce i gospodarstwo agroturystyczne „Majątek Rutka” w Puchaczowie w Poleskim Parku Narodowym, w którym hodowane jest bydło rasy białogrzbietej, owce rasy uhruska i wrzosówka, gęsi biłgorajskie i koniki polskie.

Organizatorem Zjazdu jest Lubelskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. (EM.K.)