Zrobią za unijne

Blisko półtora miliona złotych dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dostaną Wojsławice na remont gminnej oczyszczalni ścieków, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę sieci wodociągowej.

W ubiegłym tygodniu Zarząd Wojewódzki przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej zgłoszonych do dofinansowania w ramach PROW. Wśród wniosków, którym przyznano dotację znalazł się ten, przygotowany przez urzędników z Wojsławic. Zajął on 22. miejsce wśród wszystkich 171 wniosków.
– Projekt, który zgłosiliśmy obejmuje przede wszystkim modernizację gminnej oczyszczalni ścieków, która ma już ponad 20 lat. Planujemy wymianę urządzeń – pomp, dmuchaw, przepompowni; modernizację systemów napełniania i napowietrzania oraz odprowadzenia ścieków; zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej na ścieki oraz urządzenia do udrażniania kanalizacji sanitarnej – wyjaśnia Henryk Gołębiowski, wójt gminy Wojsławice.
Ponadto projekt przewiduje budowę 50 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Putnowice Wielkie – Kurytyny i w Wojsławicach na ulicy Grabowieckiej o długości 3,7 km do 20 gospodarstw, które dotychczas nie były podłączone do sieci wodociągowej. Całkowity koszt zadania to 2.240.590 zł netto, a z czego to 1.471.753 zł to pieniądze pozyskane z PROW. (kw)