Zróbmy ten krok razem!

Reumatyzm nie jest wyłącznie chorobą osób starszych. Stowarzyszenie Młodych Chorych Reumatycznie „3majmy się Razem” chce zmienić ten powszechnie niemal panujący w społeczeństwie stereotyp. Służyć temu ma druga edycja Projektu Krok Naprzód Bis – Aktywizacja Zawodowa Młodych Chorych Reumatycznie, realizowanego w listopadzie także w Lublinie.
– W Polsce bezpłatne wsparcie psychologiczne dla młodych chorych reumatycznie jest praktycznie niedostępne. Co więcej, brak poradnictwa zawodowego dla młodzieży i młodych dorosłych skutkuje często ich wykluczeniem i znacząco zwiększa koszty społeczne chorób reumatycznych, które ponosi całe społeczeństwo – tłumaczy Monika Zientek ze Stowarzyszenia „3majmy się razem”.
Jak zwraca uwagę Stowarzyszenie, diagnoza choroby reumatycznej oraz życie z nią stanowią obciążenie emocjonalne nie tylko dla osoby chorej, ale także dla jej całego otoczenia – rodziców, współmałżonka, dzieci. Jeśli przewlekle chory na chorobę reumatyczną nie otrzymuje wsparcia psychologicznego w ramach leczenia, to często zostaje sam ze swoimi depresyjnymi myślami, lękami, poczuciem niskiej wartości. Choroba wiąże się też często z koniecznością ograniczenia aktywności zawodowej co skazuje chorych i ich rodziny na trudności finansowe. Projekt Krok Naprzód Bis stawia sobie za cel wsparcie psychologiczne oraz aktywizację zawodową młodych chorych reumatycznie. Cele projektu to m.in.„psychologiczne wsparcie chorych i stworzenie im warunków do pełniejszego uczestniczenia w życiu społecznym poprzez aktywizację zawodową; zapoznanie uczestników z pracą nad myślami, emocjami oraz zachowaniem, co stanowi podstawę rozwoju zawodowego i aktywizacji na rynku pracy; stworzenie przestrzeni do refleksji nad swoim życiem osobistym i pracą zawodową w celu analizy swoich zasobów.

Choroba = kryzys

Projekt finansowany jest ze środków własnych Stowarzyszenia oraz z grantu uzyskanego w konkursie Zwyczajnie Aktywni, który powstał w trosce o poprawę codziennego życia pacjentów chorych na autoimmunologiczne Choroby zapalne. – Choroba to sytuacja kryzysowa, którą trzeba odpowiednio zarządzić, aby nas nie pochłonęła i nie zniszczyła. Uważam, że stworzenie możliwości kontaktu z psychologiem, doradcą zawodowym, uczestnictwo w warsztatach aktywizacji zawodowej to jest to, czego młodzi chorzy reumatycznie potrzebują – mówi Marta Kotarba, pomysłodawczyni projektu, sama walcząca z chorobą reumatyczną.

W ramach Projektu Krok Naprzód Bis organizatorzy zaplanowali dyżury psychologa i doradcy zawodowego na Facebooku, a także dwa dwudniowe warsztaty dla młodych chorych, które odbędą się w Katowicach oraz w Lublinie – 26 i 27 listopada. Poprowadzą je psycholodzy-psychoterapeuci: dr Lidia Zabłocka-Żytka, Karol Domański oraz Adam Kościuk z Pracowni Psychologicznej RefleksJA, a także psycholog-doradca zawodowy Patrycja Stępień.
TAK