Zrównanie zasad wynagradzania

Sygnatariusze zawartego porozumienia

Lublin jest pierwszym miastem w naszym województwie, które wprowadziło podwyżki dla niepedagogicznych pracowników oświaty. Tylko do końca tego roku ratusz przeznaczy na ten cel 5 mln zł. Ta podwyżka w Lublinie dotyczy niemal 3100 osób zatrudnionych w szkolnej administracji i obsłudze.


Podpisanie porozumienia w tej sprawie nastąpiło w ratuszu 28 czerwca 2019 r. Sygnowane zostało przez prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka i przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty Miasta Lublin: Krzysztofa Choinę, wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie, Wiesławę Stec, członka Prezydium Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie, Celinę Stasiak, prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lublinie, Katarzynę Pękalę, przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Rada Poradnictwa w Lublinie i Waldemara Olko, przedstawiciela Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata” w Lublinie.

W spotkaniu uczestniczyli także m.in. Ewa Dumkiewicz– Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin, radna Jadwiga Mach, przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Wychowania i Irena Szumlak, skarbnik miasta Lublin.

Prace i pierwsze rozmowy nad podwyżką rozpoczęły się pod koniec lutego br.

– Dziękuję, że dziś podpisujemy to porozumienie, chcemy wspólnie wypracować taki model finansowanie, który będzie spełniał oczekiwania dotyczące wynagrodzeń – podkreślał prezydent Krzysztof Żuk. W swoich pracach nad podwyżkami Wydział Oświaty i Wychowania UM Lublin zadbał przede wszystkim o ujednolicenie zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych w poszczególnych jednostkach w obrębie całego miasta oraz ujednolicenie regulaminów ich wynagradzania, tworząc nowy regulamin.

Do tej pory pensje pracowników niepedagogicznych (księgowych, woźnych, konserwatorów czy dozorców) mocno się od siebie różniły, bo decyzję o sposobie i metodzie ich wynagradzania podejmowali dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych.

Brakowało także ujednoliconego regulaminu ich wynagradzania, więc w wielu przypadkach pensja zasadnicza pracowników niepedagogicznych była niższa od średniej krajowej. – My zdajemy sobie sprawę, że pracownicy niepedagogiczni są najsłabiej wynagradzaną grupą w oświacie – dodaje Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania.

Od 1 lipca pracownikom tej grupy zawodowej zagwarantowano minimalne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2250 zł brutto. Podstawową zasadą wprowadzanych zmian jest zapewnienie, że wynagrodzenie ogółem oraz wynagrodzenie zasadnicze nie może być mniejsze od obecnie pobieranego. Premia wyjściowa po podwyżce zostanie ustalona na poziomie 0%, co oznacza, że dotychczasowa premia zostanie włączona w odpowiedniej proporcji do wynagrodzenia zasadniczego. Największa podwyżka będzie realizowana dla najmniej zarabiających. Podwyżki, ze względu na zróżnicowanie zarobków w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych będą się różniły kwotą.

– Średnio na etat będzie to podwyżka o 200 złotych, choć jest i w Lublinie taka osoba, dla której suma podwyżki wyniesie 450 złotych – dodaje Mariusz Banach. Do tej kwoty dochodzić będą także dodatki stażowe. Poziom podwyżki jest ustalany odrębnie dla każdej grupy pracowników na poszczególnych stanowiskach według ujednoliconego wykazu stanowisk. Kolejna podwyżka dla pracowników niepedagogicznych szykuje się od 1 stycznia 2020, kiedy zmieni się kwota wynagrodzenia minimalnego.

Emilia Kalwińska