Zrównoważony Lublin

Wysokie, piąte miejsce zajął Lublin w „Rankingu polskich miast zrównoważonych”, przygotowanym przez zespół specjalistów Arcadis. Doceniono nas za rozwój społeczny i środowiskowy. Nieco słabiej wypadamy we wzroście gospodarczym.


Raport firmy Arcadis powstał, by zwrócić większą uwagę na ideę zrównoważonego rozwoju, która jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Ocenie podlegają trzy sfery wzrostu: społeczeństwa, gospodarki i środowiska.
Doceniono Lublin za rozwój społeczny (2. miejsce w tej kategorii). Wpływa na to siła ośrodka akademickiego, coraz większy napływ turystów, rosnąca partycypacja – autorzy docenili pierwszy w Polsce Zielony Budżet Obywatelski, rozwój podstrefy ekonomicznej na Felinie, projekt „Miasto dla Ludzi” i wysoki poziom inwestycji, w tym ze środków europejskich.
– Lublin jest miastem otwartym i przyjaznym, co wyraźnie potwierdził „Ranking polskich miast zrównoważonych”. Przyjęty model partycypacyjnego zarządzania już przynosi rezultaty – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.
Czwartą lokatę zajęliśmy pod względem rozwoju środowiska. Zaskakuje to, zważywszy na niewielki odsetek powierzchni lasów (11 procent) i postępujące wycinki przy wielu inwestycjach. Na plus zadziałał efekt Zielonego Budżetu Obywatelskiego.
Słabiej wypadliśmy pod względem siły gospodarki (22. miejsce). Ustępujemy w niej m.in. Rzeszowowi, Olsztynowi, Bydgoszczy. Autorzy raportu docenili rozwój Podstrefy Ekonomicznej i niski stopień bezrobocia (7,9 procent).
– Bardzo dobry wynik stolicy województwa o jednym z najniższych PKB per capita jest – według autorów rankingu – dowodem na to, że spójna i zrównoważona wizja rozwoju oraz śmiałość w jej realizowaniu może zapewnić miastu sukces – komentują wyniki raportu urzędnicy miejscy
W raporcie zwyciężyła Warszawa, głównie dzięki wysokim wskaźnikom społecznym i gospodarczym (lider). W kwestii poszanowania środowiska zajęła dopiero 44. miejsce.
Autorzy doceniają, ale i przestrzegają miasta przed przyszłymi zagrożeniami: nierównomiernym rozszerzaniem miast, bez zapewnienia dostępności do dróg i usług, a także przed „betonowaniem” miejskich przestrzeni. BACH

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here