Zsiadłe już z certyfikatem

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie otrzymała prawo do posługiwania się znakiem systemu jakościowego „Jakość Tradycja”. System, o którym mowa, służy do oznaczania produktów żywnościowych o tradycyjnym charakterze, których unikalne cechy wyróżniają je na sklepowej półce. Pierwsze produkty od OSM Krasnystaw oznaczone znakiem systemu jakościowego „Jakość Tradycja” będą dostępne w sprzedaży już na początku 2017 r.

„Jakość Tradycja” to system opracowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej. Znak certyfikacyjny przyznawany jest wyłącznie produktom wytwarzanym z surowców, których pochodzenie jest identyfikowalne i które nie zawierają komponentów genetycznie modyfikowanych. Wyróżnione wyroby muszą charakteryzować się tradycyjnym składem lub sposobem produkcji. Wymogi systemu jakościowego mówią także o szczególnej jakości i reputacji odróżniającej wyróżnione produkty od innych należących do tej samej kategorii. Ponadto, za tradycyjny uważa się produkt, który posiada co najmniej 50-letnią historię wytwarzania. Wnioski o nadanie znaku „Jakość Tradycja” rozpatruje kapituła Znaku w myśl określonych regulaminem kryteriów. Produkty, które uzyskają pozytywną opinię kierowane są na badania zgodności z zadeklarowaną przez producenta specyfikacją. Badania certyfikacyjne prowadzą jednostki certyfikujące uznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Certyfikat na dany produkt ważny jest przez 3 lata. – Wysoka jakość, pełna naturalność i wierność tradycyjnym recepturom to kluczowe cechy produktów OSM Krasnystaw – mówi kierownik działu handlu i marketingu krasnostawskiej Mleczarni Krzysztof Bortacki. – Jesteśmy pewni, że nabiał z Krasnegostawu zdecydowanie wyróżnia się swoją autentycznością i walorami wśród dostępnych na sklepowych półkach produktów mleczarskich. Dlatego też chętnie poddajemy się weryfikacji w różnego rodzaju procedurach certyfikacyjnych i systemach jakościowych. Codziennie dokładamy starań, aby nigdy nie zawieść zaufania konsumentów – dodaje.
Pierwszym produktem, na który Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie otrzymała prawo użycia wyróżnienia „Jakość Tradycja”, jest Zsiadłe Mleko. Kolejne wyroby krasnostawskiej spółdzielni są obecnie poddawane procesowi certyfikacji. (kg)