ZUS: Dokumenty do końca grudnia

Wraz z końcem roku wchodzą w życie przepisy, które umożliwiają zwolnienie ze składek za listopad dla wybranych branż. ZUS przypomina, że jednym z warunków umorzenia składek jest złożenie dokumentacji rozliczeniowej – trzeba to zrobić do końca grudnia.

Umorzenie składek za listopad płatnikom z około 40 branż to element składowy tarczy antykryzysowej 6.0. Ze zwolnienia skorzystają podmioty, które powstały przed 1 lipca i których przeważająca działalność na 30 września 2020 r. była oznaczona kodami PKD wymienionymi w ustawie. Przychód przedsiębiorcy z tej działalności w listopadzie musiał również spaść o co najmniej 40 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wniosek o zwolnienie ze składek można złożyć do końca stycznia 2021 roku, ale już teraz należy dostarczyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe za listopad.

– Chcemy, aby z nowej odsłony tarczy skorzystało jak najwięcej firm. Dlatego przypominamy o złożeniu deklaracji rozliczeniowych. Firmy, które nie złożą do końca roku rozliczeń, nie otrzymają zwolnienia z opłacania składek za listopad. Niestety zauważyliśmy, że osoby prowadzące działalność czasem zapominają o terminowym przekazaniu dokumentów – mówi Agata Wiśniewska-Półtorak, dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów w Centrali ZUS.

Warunek przesłania deklaracji nie dotyczy płatników, którzy są ustawowo zwolnieni z comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych.

– Kto nie musi rozliczać się sam? Chodzi o przedsiębiorcę, który opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia (lub tylko za siebie i tzw. osoby współpracujące), jeżeli w ostatnio złożonych dokumentach zadeklarował minimalne składki. Minimalna podstawa wymiaru składek wynosi: 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego albo 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Może to być również kwota ustalona indywidualnie od dochodu – w przypadku firm korzystających z tzw. „małego ZUS” – wyjaśnia Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. (opr. pc)