ZUS: od 1 lutego wnioski na 500 plus

Chcesz wciąż dostawać 500 plus? Pamiętaj, by złożyć wniosek do ZUS na nowy okres rozliczeniowy.

Od 1 lutego ZUS zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024 roku.

– Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną – przypomina Maciej Raszewski, p.o. regionalnego rzecznika prasowego ZUS.

Wnioski można składać przez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia, PUE ZUS lub aplikację mobilną mZUS. Tym, którzy złożą wniosek do końca kwietnia, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca. Jeśli wniosek wpłynie w maju, świadczenie zostanie wypłacone do końca lipca wraz z wyrównaniem za czerwiec. I tak dalej.

500 plus przysługuje nie tylko polskim rodzicom, ale i obcokrajowcom. M.in. obywatelom Ukrainy, którzy przybyli tu po 23 lutego ub. r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (opr. pc)