Zwolnienia w oświacie

Piętnastu nauczycieli, zatrudnionych w chełmskich szkołach publicznych przez mianowanie, dostało wypowiedzenia. Kolejnych 62 ma pracować w zmniejszonym wymiarze godzin. W miejskiej oświacie wciąż jest wiele niewiadomych.

Tak naprawdę dopiero na przełomie sierpnia i września br. dowiemy się, dla ilu nauczycieli nie będzie pracy w roku szkolnym 2018/2019. Piętnastu pedagogów zatrudnionych przez mianowanie dostało wypowiedzenia.

– Na ten moment w chełmskich szkołach dla tych osób nie ma godzin. Nawet pół etatu – mówi Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty. – Będziemy starać się znaleźć dla nich miejsca w innych szkołach, ale dziś niczego nie możemy obiecać. Wszystko będzie zależało od naborów do poszczególnych szkół.

Wypowiedzenia dostało dwóch nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1, historyk i anglista. Dla dwóch pedagogów pracy nie ma w Szkole Podstawowej nr 5, wuefisty i nauczyciela zatrudnionego na świetlicy. Trzy osoby zwolniono w SP nr 11: polonistę, nauczyciela techniki i edukacji wczesnoszkolnej. W Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych wypowiedzenia dostał rusycysta, a w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich – nauczyciel przedmiotów zawodowych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego pracy nie ma dla dwóch polonistów i rusycysty, natomiast w Centrum Kształcenia Praktycznego dla dwóch pedagogów uczących przedmiotów zawodowych. Wypowiedzeń nie ma natomiast w liceach. Ponadto 62 nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 ma pracować w zmniejszonym wymiarze godzin. (s)