Zwolniona zgodnie z prawem

Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił apelację przewodniczącej rady gminy Sawin, Joanny Rzepeckiej, która domagała się przywrócenia do pracy w Zespole Szkół. Straciła zatrudnienie po tym, gdy wyszło na jaw, że przez ponad pięć lat uczyła języka niemieckiego bez wymaganych kwalifikacji.

Na początku 2016 roku okazało się, że Joanna Rzepecka, przewodnicząca rady gminy Sawin, przez ponad pięć lat uczyła w Zespole Szkół języka niemieckiego bez wymaganych kwalifikacji. Po zmianie rozporządzenia ministra edukacji narodowej w 2009 roku obecna przewodnicząca rady gminy nie wykorzystała czasu na uzupełnienie wykształcenia. Mało tego, dyrektor Zespołu Szkół Grzegorz Świca nie wysłał Rzepeckiej, by uzyskała niezbędne kwalifikacje, na żaden kurs, ani dodatkowe studia podyplomowe, choć to na nim, jako jej pracodawcy, ciążył ten obowiązek. Poza tym, Rzepecka nie mając uprawnień, zrobiła awans zawodowy na nauczyciela mianowanego…
Na zlecenie wójta gminy Sawin, Dariusza Ćwira, radca prawny przygotował opinię, z której wynikało, że Joanna Rzepecka nie powinna już uczyć języka niemieckiego w gimnazjum, bo nie ma wymaganych kwalifikacji. Wójt o sprawie powiadomił dyrektora Świcę, sugerując rozwiązanie umowy o pracę z Rzepecką. Świca, choć z niechęcią, przyznał rację gminnym prawnikom i powiadomił przewodniczącą, że jej stosunek pracy wygasł z mocy prawa. Wcześniej jednak, wyraził zgodę, by J. Rzepecka poszła na urlop dla poratowania zdrowia. Sytuacja przez moment zrobiła się patowa. Szybko jednak rozstrzygnęli ją prawnicy. Urlop dla poratowania zdrowia, na który zgodził się dyrektor Zespołu Szkół, nie miał już żadnego znaczenia, bo stosunek pracy z panią Rzepecką wygasł z mocy prawa z chwilą, gdy ubiegała się o awans zawodowy, a więc kilka lat temu.
Przewodnicząca odwołała się do Sądu Pracy w Chełmie, ale sprawę przegrała. Złożyła apelację do sądu drugiej instancji i też nic nie wskórała. – Sąd oddalił jej odwołanie, utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji. Jednym słowem przewodnicząca Rzepecka została zwolniona z pracy w Zespole Szkół zgodnie z prawem – informuje Dariusz Ćwir, wójt gminy Sawin.
Tymczasem we wtorek 11 kwietnia o 10.00 w Sawinie odbędzie się nadzwyczajna sesja rady gminy, zwołana na wniosek wójta, na której będzie omawiana sprawa przegranego procesu ze spółką „Haller” (rozpoczęła, ale nie dokończyła budowy zbiornika „Niwa”). Przypomnijmy, gmina ma jej zapłacić odszkodowanie i odsetki w łącznej wysokości około 5 mln zł. (ps)