Zwrot akcyzy

Do końca lutego mieszkańcy gminy Łopiennik Górny mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć oryginały faktur VAT albo ich kopie z zakupu ON za okres od dnia 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 r. wynosi 1 zł na 1 litr oleju. Wnioski przyjmowane są w urzędzie gminy Łopiennik Górny, pokój nr 3 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.15 do 15.15, a we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. (k)