Żywność dla ubogich

Na mieszkańców gminy Leśniowice w trudnej sytuacji materialnej czekają paczki żywnościowe. Pomoc współfinansowana jest z unijnego programu.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Leśniowice zamieszczono informację o pomocy żywnościowej dla mieszkańców. Chodzi o tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i korzystają ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach. To właśnie GOPS zajmuje się dystrybucją artykułów spożywczych dla potrzebujących. Pomoc realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Po żywność do leśniowskiego GOPS-u można się zgłaszać w godzinach 8.00 – 15.30. (opr. mo)