Fair play w biznesie

Trwa XIX edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Po raz 19. polskie firmy mają szansę zaprezentować się w najstarszym ogólnopolskim programie promującym etykę w biznesie. Niestety, w tym roku zainteresowanie lubelskich firm udziałem w programie jest niewielkie.
Z woj. lubelskiego do XIX edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” zgłosiło się (termin przyjmowania zgłoszeń minął 31 maja) tylko siedem firm: Drukarnia EMBE PRESS S. Bezdek, M. Mamczarz Sp. J., Lublin, Greenland Technologia EM Sp. z o.o., Trzcianki, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE” Spółka z o.o., Puławy, POL-SKONE Sp. z o.o., Lublin, PPP BACUTIL Sp. z o.o. w Bedlnie Radzyńskim, Megatem MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o., NIPPLEX Sp. z o.o.
Przypomnijmy, że konkurs „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów.
– Program ten ma na celu promowanie etyki oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne – mówi Anna Szcześniak, członek komisji ogólnopolskiej konkursu.

Przedsiębiorstwo Fair Play

Każda firma poddawana jest dwustopniowej weryfikacji. W pierwszym etapie uczestnicy wypełniają ankietę nt. działalności przedsiębiorstwa. Ankiety są oceniane przez Komisje Regionalne. Firmy, które zdobędą wymaganą regulaminem liczbę punktów, przechodzą do II etapu i odbywa się w nich audyt, którego celem jest sprawdzenie zgodności informacji zawartych w ankiecie ze stanem faktycznym. Dodatkowym elementem weryfikacji jest sondaż przeprowadzany wśród losowo wybranych klientów i dostawców firm. Suma przyznanych przez audytorów, klientów i kontrahentów ocen decyduje o rekomendacji przedsiębiorstwa do tytułu i certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Ostateczną decyzję podejmuje kapituła programu, w skład której co roku wchodzą m.in. przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, władz państwowych i samorządowych oraz mediów.
W ubiegłej edycji programu 369 firm z całego kraju uzyskało Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2015, wśród nich 11 firm z woj. lubelskiego.
Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest realizowany od 1998 r. przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracja i Przedsiębiorstwem Prywatnym” KIG i afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Więcej informacji na stronie internetowej www.fairplay.pl
ROR