10 000 masek od WOŚP!

O ogólnopolskiej akcji #MaskaDlaMedyka, do której aktywnie włączyło się także lubelskie środowisko sportowe, w tym futboliści Tytanów, obszernie pisaliśmy na łamach „Nowego Tygodnia” już przed niespełna miesiącem. Teraz do pomocy placówkom służby zdrowia włączyła się również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która sfinansowała zakup 10 000 masek ekspresowo wyprodukowanych przez Decathlon!


– Ogromnie ucieszyła nas decyzja WOŚP i działanie Decathlon – komentuje Ilirjan Osmanaj, koordynator współpracy z partnerami i jeden z inicjatorów akcji. – Tak duża liczba masek wymagała jednak równie dużego zaangażowania w przystosowanie sprzętu dla medyków. Musieliśmy działać szybko, aby wyprodukować ponad 10 000 sztuk adapterów w jak najkrótszym czasie, uwzględniając nowy projekt i etap testów, koniecznych do uruchomienia produkcji na masową skalę.

Organizatorom akcji #MaskaDlaMedyka w sukurs przyszły firmy 3D LAB, YASA Motors Poland, Andrychowska Fabryka Maszyn Defum S.A. i Grupa VELUX. Bezprecedensowa współpraca wymienionych firm i zaangażowanie pracujących w nich osób pozwoliły w rekordowym tempie zaprojektować i uruchomić masową produkcję adapterów metodą wtryskową. Wszystkie prace przeprowadzono w ciągu 11 dni! Grupa Techniczno-Projektowa #MaskaDlaMedyka, złożona z praktyków i pracowników wiodących uczelni technicznych w Polsce, opracowała projekt i prototyp adaptera.

Zespół 3D Lab odpowiadał za wyszukanie i dobór partnerów posiadających niezbędne zasoby technologiczne, zaś Yasa Motors Poland wzięło na siebie wykonanie projektu formy wtryskowej i wyprodukowanie jej newralgicznych części. Andrychowska Fabryka Maszyn Defum S.A. przygotowała pozostałe elementy potrzebne do złożenia kompletnej formy wtryskowej. Ostatni ruch należał do Grupy VELUX: – Po kilkunastu godzinach intensywnej pracy uruchomiliśmy masową produkcję adapterów, osiągając wydajność liczoną w tysiącach gotowych elementów na dobę – opowiada Marcin Zientara, kierownik Narzędziowni i Wydziału Wtryskowego gnieźnieńskiej fabryki VELUX.

Zaangażowane w proces produkcji adapterów firmy nie współpracują ze sobą na co dzień. – Wszystkie działania były uzgadniane i koordynowane zdalnie – wyjaśnia Osmanaj. – Osiągnięte przez nas wszystkich tempo jest absolutnie rekordowe! Co istotne, udało nam się to osiągnąć przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości produkcji.

Warto podkreślić niekomercyjny charakter zaangażowania wymienionych firm i osób uczestniczących w projekcie. Wszystkie prace zostały wykonane w ramach społecznej solidarności i obowiązku wsparcia medyków, a uczestniczące w produkcji firmy sfinansowały materiały i koszt produkcji we własnym zakresie.

– Jako inicjatorzy akcji #MaskaDlaMedyka uważamy, że postawa zaangażowanych w pomoc firm i osób zasługuje na najwyższe uznanie – komentuje Bartosz Kamiński, współtwórca akcji. – Naszym zdaniem stanowi to wspaniały przykład zaangażowania i odpowiedzialności społecznej polskiego biznesu. W imieniu całego zespołu chcemy powiedzieć: Dziękujemy!

Zainteresowanych wsparciem akcji zapraszamy do kontaktu z organizatorami przez oficjalną stronę akcji www.maskadlamedyka.pl BS