100-lecie z nagrodami

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyła się konferencja jubileuszowa „Aktywni i Kreatywni”, zorganizowana z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Jednym z punktów konferencji było wręczenie nagród bibliotekarzom, wśród których nie zabrakło przedstawicieli Włodawy oraz powiatu włodawskiego.

Grawerton – Dyplom Uznania Zarządu Województwa Lubelskiego za pełną pasji i zaangażowanie na rzecz upowszechniania czytelnictwa w województwie lubelskim otrzymały Ewa Krukowska i Małgorzata Zińczuk z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie. Medal „W dowód uznania”, przyznany przez Zarząd Główny SBP za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, otrzymały: Hanna Czelej z Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach, Ewa Krukowska i Małgorzata Zińczuk z MBP we Włodawie. Listy gratulacyjne przewodniczącej SBP Elżbiety Stefańczyk z wyrazami uznania oraz życzeniami dalszych sukcesów otrzymały: Dorota Garczyńska-Ślusarz z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie, Teresa Kuczyńska z Gminnej Biblioteki w Urszulinie i Wioletta Wójtowicz-Wicińska z Gminnej Biblioteki Publicznej w Hańsku. Jubileuszowym medalem pamiątkowym, wybitym przez Mennicę Polską, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego Tadeusz Sławecki uhonorował Przewodniczącą Zarządu Oddziału SBP we Włodawie Małgorzatę Zińczuk.
W jubileuszowej konferencji „Aktywni i Kreatywni” udział wzięła 9 osobowa delegacja z powiatu włodawskiego – przedstawiciele Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we Włodawie: przewodnicząca Oddziału Małgorzata Zińczuk; sekretarz Edyta Pietrzak; członkowie zarządu Monika Kędzierska i Agnieszka Wróbel oraz członek Komisji Rewizyjnej Ewa Krukowska. Ponadto członkowie Oddziału: Hanna Czelej, Dorota Garczyńska-Ślusarz, Teresa Kuczyńska i Wioletta Wójtowicz-Wicińska. (a)