Co 11 godzin na sygnale

O 20 proc. więcej zdarzeń w stosunku do 2016 r. odnotowali w ubiegłym roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. Było więcej pożarów i to o ponad 60 proc., w tym również tych, których przyczyną było celowe podpalenie.


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku podsumowała ubiegły rok. Z zebranych przez nią danych wynika, że w 2017 strażacy mieli więcej pracy niż rok wcześniej. W sumie interweniowali 804 razy, z czego najczęściej – 276 razy – na terenie miasta Świdnik.
Ogólna ilość zdarzeń w stosunku do 2016 roku wzrosła o 20 proc. Na tę statystykę wpływ miały pożary. Było ich o 62,4 proc. więcej niż w roku poprzednim. Mniej za to było tzw. miejscowych zagrożeń, czyli sytuacji, w których pomoc strażaków była niezbędna przy usuwaniu skutków wypadków drogowych, wichur itp.
Ponad połowa przyczyn wszystkich podjętych przez strażaków interwencji to pożary. Było ich 424. Najczęściej dochodziło do nich w gminie Trawniki (na jej terenie strażacy w ciągu ubiegłego roku walczyli z ogniem 135 razy) oraz gminie Piaski, gdzie takich zdarzeń było 130. Najmniej pożarów, bo zaledwie 12, odnotowania na terenie Rybczewic.
Co ciekawe, w 2017 roku odnotowano znaczny wzrost pożarów wywołanych podpaleniami. W 2016 było ich 143; w 2017 już 243. Najczęściej paliły się budynki mieszkalne, a także uprawy rolne czy stodoły.
W każdej z gmin strażacy interweniowali więcej razy niż w 2016 roku: w Mełgwi o 30 proc, w Piaskach o 34 proc., Rybczewicach o 6 proc., Świdniku – 21 proc. i Trawnikach o 2 proc.
Do największej ilości pożarów dochodziło najczęściej w godz. 15-20. Najczęściej ugaszenie pożaru zajmowało od 31 do 60 minut, a dotarcie na miejsce pożaru 6-10 minut.
Najczęstsze przyczyny pożarów, do których dochodziło na terenie powiatu, to brak właściwej ostrożności przy posługiwaniu się otwartym ogniem (106 przypadków) oraz podpalenia umyślne (234). Jeśli chodzi o miejscowe zagrożenia, do usuwania których wzywano strażaków, najczęściej były to pomoc w otwarciu mieszkań i poszukiwaniu zaginionych (95), wypadki i kolizje drogowe (93) oraz usuwanie skutków wiatru, huraganu (69).
Statystycznie w 2017 do zdarzeń wymagających interwencji strażaków na terenie powiatu dochodziło co 11 godzin; w gminie Mełgiew, – co 73 godziny, Piaskach – 43, Rybczewicach 265, – Trawnikach – 51 godzin i Świdniku – 32 godziny. (w)