115 nauczycieli z nagrodami

Pracownicy lubelskiej oświaty odznaczeni i wyróżnieni podczas Miejskich Obchodów Dnia Edukacji Narodowej

14 października prezydent Krzysztof Żuk spotkał się z pracownikami, nauczycielami i dyrektorami miejskich placówek oświatowych. Wręczył im nagrody i wyróżnienia.


Spotkanie z nauczycielami odbyło się w sali koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego. Nagrody Prezydenta otrzymało 94 nauczycieli oraz 21 dyrektorów miejskich placówek oświatowych. Wysokość nagród, podobnie jak w ubiegłym roku, wynosiła 4 500 zł brutto.

Tego dnia prezydent uhonorował także osoby zasłużone dla lubelskiej oświaty. Szczególne wyróżnienie – medal „Zasłużony dla Miasta Lublina” otrzymała Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin. Wyróżnienie zostało jej przyznane: „w uznaniu zaangażowania i pracy na rzecz lokalnego samorządu oraz cenny wkład w rozwój lubelskiej oświaty, z podziękowaniem za profesjonalizm i wysoki standard realizowanych zadań”.

Prezydent Krzysztof Żuk docenił też osoby zaangażowane na rzecz oświaty.

Medalem Unii Lubelskiej uhonorowano nauczycielki Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego: Iwonę Borcuch, dyrygent szkolnej orkiestry i Joannę Guzowską, dyrygent szkolnego chóru. Medal Unii Lubelskiej powędrował również do Bożenny Kozieł, inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania.

Medalem Prezydenta Miasta Lublin wyróżniono: Małgorzatę Klimczak, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego (pani dyrektor w tym roku uzyskała tytuł honorowy Profesora Oświaty) i Marka Woźniaka, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza.

Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego pod kierunkiem prof. Iwony Borcuch. (EM.K.)