26 tysięcy lublinian podzieliło 15 mln zł

Budżet Obywatelski 2020 Lublina podzielony. Mieszkańcy rozdysponowali 15 milionów złotych na realizację 40 projektów, a miasto już rozpoczyna konsultacje nad kolejną edycją BO. Do zgłaszania uwag zaproszeni są wszyscy mieszkańcy.


– Znamy wyniki szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego. W 2019 roku wspólnie wprowadziliśmy bardzo istotne zmiany w procedurze naboru projektów i sposobie głosowania. Dlatego czekając na realizację projektów, zapraszam mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych i podzielenia się spostrzeżeniami dotyczącymi wprowadzonych zasad – podkreśla Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

W ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego do realizacji trafi 40 projektów. Kwota 15 mln zł będzie rozdysponowana na 13 projektów ogólnomiejskich oraz 27 projektów dzielnicowych. Do głosowania zakwalifikowano 149 wniosków. Swój głos oddało blisko 26 tysięcy mieszkańców Lublina. W tegorocznym głosowaniu najwięcej głosów uzyskał projekt D-23 „Remont ciągów pieszo jezdnych przy ul. Szmaragdowej” – 2607 głosów, złożony jako projekt dzielnicowy dla Czubów Południowych. Na ten projekt zagłosowało 1520 kobiet, w tym 1072 zagłosowały on-line. Mężczyźni oddali 1087 głosów na ten projekt, w tym 784 on-line. Projekt zakłada m.in. położenie nowej powierzchni asfaltowej na nieremontowanych do tej pory sięgaczach między budynkami Szmaragdowa 46 a 36 oraz między budynkami Szmaragdowa 14 a 4 (to w sumie 1190 m2 powierzchni do remontu – na ten cel przeznaczono 300 000,00 zł.).

Wśród projektów „dzielnicowych” znalazły się też m.in. „Szpilkostrada na Starym Mieście” (497 głosów), „Poprawa bezpieczeństwa dzielnicy Sławinek – montaż monitoringu” (155 głosów) czy „Zielony skwer, mini-park z ławkami i alejkami pomiędzy pętlą autobusową na ul. Zbożowej a Skowronkową (933 głosy- dzielnica Sławin)”. W dzielnicowych projektach wysoką ilość głosów uzyskał także projekt D-26 „Kolorowe marzenie dzieci”. Zakłada on budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 57 im. J. Kochanowskiego przy ul. Krasińskiego. Szkoła nie ma takiego miejsca zabaw dla młodszych dzieci, bo do reformy oświaty w 2017 funkcjonowała jako Gimnazjum nr 7. Do tej pory młodsi uczniowie musieli korzystać z osiedlowych placów zabaw.

– Bardzo się cieszymy. To dla naszych dzieci doskonała wiadomość. Najmłodszym potrzebne jest takie miejsce, gdzie mogą poszaleć. – podkreśla pani Monika Rycerz, autorka zwycięskiego projektu, przewodnicząca Rady Rodziców SP 57, mama 9-letniej Tosi. Zwycięski okazał się także projekt z Węglina Południowego, zgłoszony przez panią Iwonę Mańko z Rady Dzielnicy Węglin Południowy. Projekt D-97 „Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich” zakłada utwardzenie poliuretanem terenu o wymiarach 28 m x 15 m tworząc boisko do piłki koszykowej, na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w rejonie ulic Szczecińskiej i Warmińskiej. – To kolejne działanie na tym terenie i bardzo się cieszę, że mieszkańcy widząc pozytywne zmiany zaufali nam ponownie – podkreśla pani Iwona. Do tej pory dzięki staraniom rady dzielnicy na ul. Szczecińskiej i ul. Warmińskiej powstało m.in. trawiaste boisko i plac zabaw dla najmłodszych, w planach jest rozbudowa skweru i zewnętrzna siłownia. Boisko do koszykówki dopełni ten projekt.

Wśród dzielnicowych projektów popularne były także „Amatorskie Ligi Lublina” (947 głosów) oraz znany i lubiany projekt „Rezerwat Dzikich Dzieci 2020 – park kreatywności i kontaktu z przyrodą” (928 głosów). Projekt „Amatorskie Ligi Lublina” będzie rozwinięciem ubiegłorocznego zadania o tej samej nazwie. Jest on skierowany do mieszkańców, którzy otrzymają możliwość wystartowania w rozgrywkach piłki siatkowej, piłki nożnej oraz tenisa stołowego. Turnieje w ramach projektu odbywać się będą od lutego do grudnia 2020 roku. Zaplanowane jest zorganizowanie minimum trzystu meczy.

Zwycięska infrastruktura

Wśród projektów ogólnomiejskich 2 133 785 zł rozdysponowano na tzw. projekty „miękkie”, czyli nie przewidujące inwestycji infrastrukturalnych. Zgodnie z regulaminem ich koszt nie mógł przekraczać 300 000 zł. Wśród nich najwięcej, bo aż 1906 głosów uzyskał projekt O-5 „Sterylizacje, kastracje oraz czipowanie psów i kotów”. Na projekt ten zagłosowało 1325 kobiet, w tym 1276 on-line. Mężczyźni oddali 581 głosów, w tym 558 on-line. Projekt ma dotyczyć zarówno kotów i psów, które mają właściciela jak i zwierzaków bezdomnych. Obejmie swoim zasięgiem wszystkie dzielnice miasta.

Na projekty ogólnomiejskie infrastrukturalne rozdysponowano 4 978 831 zł. Liderem wśród nich jest projekt O-15 „Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiej i Szafirowej”, który uzyskał 2572 głosy. Na projekt ten zagłosowało 1484 kobiety, w tym 1015 zagłosowało on-line. Mężczyźni oddali 1088 głosów za tym projektem, w tym 779 on-line. Projekt dotyczy wykonania remontu nawierzchni asfaltowej ul. Bocianiej, parkingu na jej zakończeniu oraz dwóch zatok parkingowych wzdłuż ulicy o łącznej powierzchni ok. 3 656 m2 na osiedlu „Łęgi”. Na osiedlu „Skarpa” zostaną wyremontowane chodniki przy ulicy Uśmiechu (na powierzchni ok. 470 m2) natomiast na osiedlu „Poręba” zaplanowano remont nawierzchni asfaltowej fragmentu ul. Szafirowej o pow. 800 m2 (bez przyległych zatok postojowych).

Wśród zwycięskich projektów infrastrukturalnych znalazł się także projekt O-38 „Inwestycje na Kalinie”. Przewiduje on modernizację i remonty infrastruktury na terenie międzyosiedlowego wąwozu na Kalinie (kolejny etap rewitalizacji) oraz remonty i doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 23 w celu poprawy bazy dydaktycznej i warunków kształcenia dzieci i młodzieży. Inicjatorem projektu jest Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna. Wśród zwycięskich pięciu projektów inwestycyjnych znalazł się także projekt pani Ewy Banach. – Zgłaszałam dwa projekty: „Zielony Lublin” oraz „Razem dbamy o zwierzęta w mieście”. Pomyślane były one jako projekty ogólnomiejskie – mówi Ewa Banach. Jej projekt „Zielony Lublin” zwyciężył wśród projektów infrastrukturalnych. Projekt zakłada zadbanie oraz upiększenie istniejących terenów zielonych i nowe nasadzenia w tych dzielnicach w których brakuje zieleni miejskiej. W planach jest m.in. konserwacja i oczyszczanie terenów zielonych a także nowe nasadzenia na już istniejących miejskich skwerach i zieleńcach.

Rekordzistą w pisaniu zwycięskich projektów był w tym roku miejski aktywista – Krzysztof Kowalik. Jest autorem aż trzech zwycięskich pomysłów: „Szpilkostrady na Starym Mieście”, czyli wyrównania lub wymiany wąskiego pasa nawierzchni kostki brukowej, tak by był gładki i umożliwiał wygodne i bezpieczne poruszanie się na szpilkach czy na kółkach (np. poprzez szlifowanie kostki i wypełnianiu spoin równo z nawierzchnią). W pierwszej kolejności bruk zostanie zeszlifowany na ul. Bramowej, od Bramy Krakowskiej do rynku. Jego autorstwa jest też projekt dzielnicowy: „Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrzycę”, który przewiduje wykonanie łącznika-drogi rowerowej od ul. Romera do kładek nad Bystrzycą przy Romera 28.

Trzeci zwycięski projekt pana Krzysztofa to także dzielnicowe zadanie: „Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich lublinian”. Pomysłem jest tu ustawienie miejskich leżaków przy Ośrodku Marina i przy Ośrodku Słoneczny Brzeg (przypominają ławki, ale można się na nich wygodnie położyć), stworzenie dwóch miejsc pod foodtracki na Marinie, „miejsc na ogniska” oraz naprawa oświetlenia i montaż monitoringu (dwóch kamer obrotowych, jednej na Marinie obejmującej boiska piłkarskie, planowane ognisko i przystań; drugiej w miejscu wskazanym przez MOSiR). – Jeżdżę dużo rowerem po mieście, rozglądam się i zastanawiam, czego by mieszkańcy potrzebowali. Typuje takie projekty, które mogą wygrać – mówi pan Krzysztof.

Ruszają konsultacje do VII edycji

Miasto już rozpoczyna konsultacje nad VII edycją BO. Do 3 grudnia można przesyłać swoje opinie na temat zasad BO. Można to zrobić mailem na adres konsultacje@lublin.eu lub pocztą na adres: Biuro Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin. Można także je dostarczyć osobiście do biur obsługi mieszkańców lub Biura Partycypacji Społecznej. W ramach konsultacji zaplanowano także spotkania otwarte. Najbliższe: 26 listopada, godzina 17 w Biurze Partycypacji Społecznej, Bernardyńska 3 I piętro, sala 104. Dla osób, które zgłoszą swoje opinie na piśmie urzędnicy przewidzieli dodatkowo warsztaty 3 grudnia. Budżet Obywatelski w Lublinie co roku nieco się zmienia, starając się wypracować takie zasady, które będą jak najkorzystniejsze dla mieszkańców wszystkich dzielnic. Emilia Kalwińska

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W LUBLINIE – VI EDYCJA

D-23 Remont ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Szmaragdowej, kwota: 300 000 zł, liczba uzyskanych głosów: 2607, dzielnica: Czuby Południowe
D-24 Remont ulicy Dragonów wraz z elementami zagospodarowania, 297 505 zł , 2550, Czuby Północne
D-15 Multimedia dla czwórki – doposażenie SP 4 w Lublinie, 300 000 zł, 2125, Ponikwoda
D- 117 LSM Szkoły i przedszkola razem dla uczniów, czyli remonty, zakupy wyposażenia, doposażenie placu zabaw, 300 000 zł, 1549, Rury
D-41 Remont obiektów sportowych SP16, 300 000 zł, 1539, Czechów Północny
D- 107 Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich lublinian, 300 000 zł, 1484
D-101 Ścieżka rowerowa przy Północnej – bezpieczniej na Czechów/Botanik/Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia, 300 000 zł, 1345
D-66 Modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10, 300 000 zł, 1027, Kalinowszczyzna
D-38 Zielony skwer pomiędzy pętlą autobusową na ul. Zbożowej a ul. Skowronkową, 300 000 zł, 933, Sławin
D-102 Park centralny na Felinie, 300 000 zł, 861, Felin
D-97 Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym, 300 000 zł, 791
D-108 Szkoła Wysokich Lotów – wyposażenie sal lekcyjnych oraz świetlicy w SP nr 31, 300 000 zł, 584, Bronowice
D-7 Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym, 299 980 zł, 534
D-26 Kolorowe marzenie dzieci, 300 000 zł, 515, Konstantynów
D-99 Szpilkostrada na Starym Mieście, 300 000 zł, 497
D-103 Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrzycę, 140 000 zł, 488, Wrotków
D-6 Bezpieczna Ulica – aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe, 300 000 zł, 448, Kośminek
D-54 Sygnał od nowa – sprzęt do pielęgnacji boisk piłkarskich, 299 900 zł, 444, Dziesiąta
D-39 Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie – kontynuacja, 300 000 zł, 423
D-72 Wieniawa park rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców – Bike City – miasteczko sportów ekstremalnych – I etap, 300 000 zł, 387
D-62 Położenie nawierzchni betonowo-asfaltowej na części ulicy Wólczańskiej w Lublinie, 300 000 zł, 340, Abramowice
D-36 Nowe parkingi na Tatarach, 300 000 zł, 313
D-53 Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13, 300 000 zł, 295, Śródmieście
D-82 Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 26, 250 000 zł, 245, Za Cukrownią
D-10 Remont ulicy Miętowej, Handlowej, Masarskiej, 300 000 zł, 170, Głusk
D-74 Poprawa bezpieczeństwa dzielnicy Sławinek- montaż monitoringu, 300 000 zł, 155
D-92 Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Dziubińskiej + doświetlenie Osiedla Grygowej, 300 000 zł, 115, Hajdów – Zadębie
Projekty ogólnomiejskie – nieinfrastrukturalne – tzw. „miękkie”
O-5 Sterylizacje, kastracje oraz czipowanie psów i kotów, 300 000 zł, 1906
O- 76 Czechów – aktywnie i zdrowo – piłka nożna dla najmłodszych, 265 000 zł, 1031
O- 79 Aktywny Lublin, 300 000 zł, 1014
O- 42 Aktywni Młodzi, 300 000 zł, 996
O- 45 Amatorskie Ligi Lublina, 300 000 zł, 947
O- 60 Rezerwat Dzikich Dzieci 2020 – park kreatywności i kontaktu z przyrodą, 300 000 zł, 928
O-39 Zwierzaki i my – edukacja, sterylizacje, czyste miasto, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, 300 000 zł, 890
O-78 Aktywne Pokolenie, 68 785 zł, 857
Projekty ogólnomiejskie – Infrastrukturalne – tzw. „twarde”
O-15 Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiej i ul. Szafirowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa, 1 200 000 zł, 2572
O-1 Czuby, LSM łączy nas wąwóz – miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji – cd. 1 100 000 zł, 1727
O-38 Inwestycje na Kalinie, 1 200 000 zł, 1556
O-8 Zielony Lublin, 291 000 zł, 1549
O-67 AP Motor Lublin – Razem Budujemy Przyszłość – budowa budynku klubowego, 1 187 831 zł, 1449