450 osób i taniec

Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie zaprasza na XVIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Tańca Ludowego. Przegląd odbędzie się w sobotę, 9 czerwca na scenie widowiskowej Włodawskiego Domu Kultury. Rozpoczęcie o godzinie 10.00. Wręczenie nagród i podsumowanie Przeglądu ok. godz. 15.


Przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów tańca ludowego organizowany jest przez MDK we Włodawie nieprzerwanie od roku 1996. Doceniając rangę i znaczenie imprezy, stały patronat nad Przeglądem objęli Marszałek Województwa Lubelskiego, Lubelski Kurator Oświaty, Starosta Włodawski oraz Burmistrz Włodawy.

Celem jest prezentacja i upowszechnianie dorobku artystycznego zespołów dziecięcych i młodzieżowych, ochrona tradycji regionu, promowanie twórczości muzycznej i tanecznej oraz wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami.

Udział w przeglądzie weźmie 16 grup tańca ludowego z Lubelszczyzny. Do Włodawy przyjedzie ok. 450 tancerzy, muzyków i instruktorów. (r)