47 uczonych na kolejnym szczeblu kariery

W grudniu powiększyło się grono pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Uroczystość nadania tytułów doktora habilitowanego i doktora odbyła się w gmachu Wydziału Prawa i Administracji UMCS.


Takie wydarzenia mają zawsze szczególny charakter ze względu na koniec wieloletniego wysiłku naukowców. W środę tytuł doktora habilitowanego uzyskało 11 osób, natomiast stopień naukowy doktora – 36. Częścią uroczystości było też tradycyjne już ślubowanie w języku łacińskim.
Na Wydziale Biologii i Biotechnologii do grona kadry samodzielnych pracowników naukowych dołączyła dr hab. Anna Sławińska. Na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarce Przestrzennej wymarzony tytuł otrzymał Paweł Zieliński. Z kolei tym samym stopniem naukowym na Wydziale Chemii może poszczycić się Oleh Demchuk, natomiast w murach Wydziału Humanistycznego przybyło aż pięć osób z tym tytułem. Są to: Edyta Jabłonka, Aneta Wysocka, Małgorzata Rutkowska, Aleksander Wójtowicz i Agnieszka Gozdek. Grono doktorów habilitowanych poszerzyło się również na Wydziale Ekonomicznym o Bartosza Joźwika. Ostatnim Wydziałem, na którym przybyło pracowników, z tym tytułem jest Wydział Pedagogiki i Psychologii. Są nimi: dr hab. Barbara Kalinowska-Witek oraz dr hab. Urszula Tyluś.
Podczas środowej uroczystości kadra pracowników naukowych powiększyła się także o doktorów. Na Wydziale Biologii i Biotechnologii do tej grupy dołączyła Paulina Jędrzejewska. Z kolei Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej zyskał aż trójkę świeżo upieczonych doktorów. Są to: Jakub Kuna, Karol Kowalczyk i Malwina Michalik-Śnieżek. Natomiast na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki doktorami zostali Rafał Nalepa i Renata Rasoszczuk. Wśród chemików też nie zabrakło nowych uczonych. Grono to zasiliło pięć pań, a mianowicie: Diana Mańko, Katarzyna Bernacik, Karolina Gdula, Joanna Matys oraz Ilona Sadok. Na Wydziale Prawa i Administracji upragniony stopień otrzymali: Piotr Nastaj, Marzena Świstak, Marcin Merka i Paweł Szcześniak. Z kolei aż siedem osób na Wydziale Humanistycznym dołączyło do starszych panów z takim tytułem młodszych kolegów. Są to: Tomasz Błach, Krzysztof Snarski, Wojciech Lipski, Wioleta Malicka, Marek Juzepczuk, Iwona Zamkowska i Anna Jawdosiuk-Małek. Natomiast w murach Wydziału Ekonomicznego nowym doktorem została Renata Kwiatkowska. Również o jedną osobę, a dokładniej Pawła Wiśniewskiego, powiększyła się grupa doktorów na Wydziale Filozofii i Socjologii. Z kolei w skład doktorów na wydziale Pedagogiki i Psychologii weszły: Katarzyna Kozicka, Emilia Pogoda i Bożena Pietryczuk. Ostatnim Wydziałem UMCS, który zyskał nowych doktorów, jest Politologia. Tutaj do grona doktorów dołączyli: Miguel Naueje, Karolina Pałczyńska, Anna Bartnik, Patrycja Olchowska, Olha Tkachenko.
Joanna Niećko