70-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie

(17 grudnia) W 70 lat i 11 miesięcy od przyjętej daty rozpoczęcia działania biblioteki, uroczyście uczczono rocznicę istnienia placówki, organizując w ramach uroczystości XV Biblioteczne Spotkania Regionalne zatytułowane w bieżącej edycji „Biblioteczne przyjaźnie” pod patronatem starosty włodawskiego Andrzeja Romańczuka i burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać dziejów najstarszej w mieście placówki kulturalnej w ewokacji dyrektora Jacka Żurawskiego „Kalejdoskop zdarzeń – włodawskie historie bibliotekarskie”. Następnie Małgorzata Zińczuk zachęciła uczestników spotkania do lektury najnowszego numeru „Wschodu”, w którym ukazał się artykuł „70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie”, będący pierwszym w cyklu traktującym o historii tradycji bibliotekarskiej we Włodawie. Kolejnym punktem programu były refleksje Joanny Chapskiej (instruktor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie) ilustrowane prezentacją multimedialną „Ewolucja czy rewolucja. Zmiany w bibliotekarstwie publicznym w ostatnich latach”. Wspaniałą dedykację muzyczną „Lubilaeum ad dedicationem musicam” bibliotekarzom i przyjaciołom biblioteki przedstawili uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie pod kierownictwem Pawła Łobacza, dyrektora tejże szkoły.
Biblioteczne święto było doskonałą okazją, aby odznaczyć pracowników włodawskiej książnicy. Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Publicznych z siedzibą w Chełmie Anna Miszczak uhonorowała Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki Małgorzatę Zińczuk i Ewę Krukowską (instruktor ds. bibliotek publicznych powiatu włodawskiego), a Srebrną Odznaką Edytę Pietrzak (kierownik Działu Regionalnego) i Olgę Puś (bibliotekarz Wypożyczalni dla Dorosłych). W imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej Małgorzata Zińczuk (sekretarz TPZW) i Łucja Pamulska (członek Zarządu TPZW) wręczyły Medal „Zasłużony dla Towarzystwa” przyznany Uchwałą Zarządu TPZW 17 października 2016 r. dyrektorowi MBP Jackowi Żurawskiemu, Edycie Pietrzak, Ewie Krukowskiej, Wandzie Lubczyńskiej-Sawiak (emerytowany bibliotekarz), Oldze Puś, Urszuli Panasiuk (specjalista ds animacji kulturalnej MBP) i Dorocie Garczyńskiej-Ślusarz (kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów). Nie zabrakło też kwiatów, listów gratulacyjnych i życzeń dla aktualnych i emerytowanych bibliotekarzy szanownej jubilatki. Biblioteczni przyjaciele przekazali moc pamiątek oraz prezentów książkowych z przeznaczeniem dla naszych czytelników.
Dyrektor MBP Jacek Żurawski i zastępca dyrektora ds. merytorycznych MBP Małgorzata Zińczuk wręczyli podziękowania współorganizatorom uroczystości oraz przedstawicielom zaprzyjaźnionych instytucji współpracujących z biblioteką od wielu lat.
Na uczestników jubileuszu czekały też rozmowy przy kawie o „Kulturze, Animacji, Wiedzy, Informacji, Edukacji” oraz słodki poczęstunek, którego kulminacyjnym punktem był wspaniały tort ufundowany przez TPZW. Spotkaniu towarzyszyły: wystawa z dziejów MBP we Włodawie „W drodze do SMO” i multimedialna prezentacja dokumentacji fotograficznej działań biblioteki w Galerii „Na Parterze”, kolekcja plakatów bibliotecznych „Na afiszu” w Galerii „Na Piętrze” oraz „My z niego wszyscy – Henryk Sienkiewicz 1846-1916” w sali naukowej.


Finansowo wydarzenie wsparli: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. we Włodawie, FHPU Slawex Janusz Sławiński i Starostwo Powiatowe we Włodawie. (gd)
W zimową środę, 16 stycznia 1946 r., Janina Bobrykowa, starannie cyzelując każdą literę, dokonała wpisu do Księgi Inwentarzowej włodawskiej biblioteki rejestrując pod numerem pierwszym książkę Mariana Gawalewicza „Plotka”, rozpoczynając tym samym ewidencję księgozbioru. Od tamtej pory minęło siedemdziesiąt lat, biblioteka zmieniała nazwę, lokalizację, miejska sieć biblioteczna się rozrastała, powstawały nowe działy, kolejne pokolenia bibliotekarzy odchodziły na zasłużoną emeryturę, dając szansę młodszym generacjom.