8 maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa w Chełmie

Połączona delegacja ZWiR WP oraz ZŻ WP składa kwiaty

Od trzech lat 8 maja, na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
24 kwietnia 2015 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 622) jest dniem pamięci o zwycięstwie nad hitlerowską III Rzeszą niemiecką.

Znamienny udział w tym zwycięstwie mieli Polacy, którzy praktycznie walczyli od dnia 1 września 1939 r. aż do dnia 8 maja 1945 r., dnia podpisania przez Niemców bezwarunkowej kapitulacji kończącej formalnie działania wojenne w Europie (wojna jednak trwała do dnia 2 września 1945 r., kiedy Japonia podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji). Pamiętali o tym członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych) oraz Stowarzyszenia „Pokolenia”. Udział wzięły także poczty sztandarowe Lubelskiego Oddziału ZWiR WP i pięciu chełmskich szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego, IV Liceum Ogólnokształcącego im. dr Jadwigi Młodowskiej, Gimnazjum nr 2 im. ks. Zygfryda Berezeckiego, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa. Były także wieloosobowe delegacje uczniowskie z powyższych placówek oświato-wych oraz klasa mundurowa z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa. Wszyscy uczestnicy zebrali się przed wejściem na Cmentarz Wojenny przy ulicy 1 Pułku Szwoleżerów w Chełmie, by uczcić pamięć bohaterskich żołnierzy polskich walczących na wszystkich frontach II wojny światowej (w tym także na froncie wschodnim) oraz członków Ruchu Oporu w okupowanych państwa europejskich (w tym na ziemiach polskich). Zapalony został znicz oraz zatknięto biało – czerwone flagi.

W trakcie uroczystości rys historyczny, dotyczący Narodowego Dnia Zwycięstwa oraz wydarzeń II wojny światowej, przedstawił dr Paweł Kiernikowski. Mówca podkreślił, że dzień 8 maja został wybrany przez polski parlament ze względu na ogromny wkład Polaków w zwycięstwo nad hitlerowską III Rzeszą niemiecką, bo ostatecznie, w końcowym etapie wojny, polskie formacje wojskowe stanowiły czwartą siłę koalicji antyhitlerowskiej (ok. 200 tys. żołnierzy walczących u boku aliantów zachodnich oraz ok. 400 tys. żołnierzy, którzy toczyli boje z Niemcami na froncie wschodnim). Polacy walczyli praktycznie wszędzie, gdzie była możliwość uczestniczenia w walce ze śmiertelnym wrogiem. W każdym jednak boju polscy żołnierze i partyzanci wykazywali niezwykle męstwo, odwagę i po-święcenie. Każdy z nich głęboko wierzył, że walczy o wyzwolenie Ojczyzny. Dlatego, z różnych powodów, nie wolno dzielić przelanej przez nich krwi na lepszą (przelaną u boku aliantów zachodnich) i gorszą (przelaną na froncie wschodnim u boku Armii Czerwonej). Należy szanować poległych w tej walce niezależnie od narodowości (tu na tym Cmentarzu Wojennym został pochowamy ppłk Nikołaj Fiodorow, który poległ w dniu 17 kwietnia 1944 r. w bitwie pod Wojsławicami – największej bitwie partyzanckiej na Ziemi Chełmskiej). W Chełmie są pochowani jeńcy radzieccy, którzy zostali zamordowani lub umarli z różnych przyczyn w Stalagu 319 (między ulicami Wojsławicka i Lwowska – Stalag 319B oraz w rejonie ulicy Okszowskiej i Alei Przyjaźni – Stalag 319A i Stalag 319C. W sumie zginęło ich ok. 90 tysięcy.

My, potomni, mamy moralny obowiązek pamiętać o ofierze życia wszystkich żołnierzy i partyzantów oraz członków Ruchu Oporu, ponieważ ocalili nasz naród przed zagładą. Że ona groziła polskiemu narodowi świadczy liczba ok. 6 mln polskich obywateli (na 1000 osób zginęło 220 czyli co piąty obywatel), którzy stracili swe życie w okresie II wojny światowej. Prawdopodobnie do dnia dzisiejszego nie byłoby śladu po Polakach, bo Niemcy, z roku na rok, udoskonalali mechanizmy i procedury fizycznego niszczenia ludzi.
Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć tych, którzy, walcząc na wszystkich frontach
II wojny światowej o niepodległy byt Narodu Polskiego, zginęli w boju.
Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów. (pk)

Poczet sztandarowy LOW ZWiR WP oraz klasa mundurowa z Zespołu Szkół
Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie