90 lat KŁ nr 6 „Jarząbek”

Koło Łowieckie nr 6 „Jarząbek” w Lublinie obchodziło jubileusz 90-lecia swojej działalności.

Obchody rocznicy zainaugurowano mszą św. w kościele w Siennicy Nadolnej. Nabożeństwo przy udziale zespołu sygnalistów w intencji myśliwych, ich rodzin, bezpiecznych łowów oraz w intencji zmarłych kolegów myśliwych odprawił ks. Franciszek Kamiński. Podczas mszy poświęcono ufundowany przez członków sztandar koła. Cześć oficjalną i biesiadną zorganizowano w Zajeździe Krupskim. Po wystąpieniach zaproszonych gości zasłużonym członkom koła nadano odznaczenia łowieckie: Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej otrzymali Anatol Kazanowski i Stanisław Buk. Aktu dekoracji w imieniu Kapituły Odznaczeń Łowieckich dokonał Andrzej Łacic, przewodniczący ZO PZŁ w Lublinie.

Koło dzierżawi obwód łowiecki obwód nr 189 w pow. krasnostawskim. Zarząd koła tworzą: Anatol Kazanowski – prezes, Stanisław Buk – łowczy, Wiktor Putowski – wicełowczy, Maciej Kiszczak – sekretarz i Mirosław Sołtys – skarbnik.

Biała sobota w Woli Uhruskiej

(1 grudnia) Już dziewiąty raz, wspólnym wysiłkiem myśliwych, miejscowych i zaproszonych lekarzy oraz wójta i przewodniczącego Rady Gminy została zorganizowana w SPZOZ w Woli Uhruskiej – Myśliwska biała sobota. Z bezpłatnych badań, porad i konsultacji udzielanych przez lekarzy specjalistów skorzystało kilkadziesiąt osób. Byli: psychiatra, internista oraz laryngolog.

Polowanie nad Wełnianką

25 listopada na kolejnym polowaniu zbiorowym w obwodzie łowieckim nr 185 spotkali się członkowie KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie i zaproszeni goście. Polowanie poprowadził Adam Kępiński. Przy pomocy naganki, podwody przeprowadzonych pędzeń, pozyskano dwa lisy. Królem polowania został zaproszony gość Wojciech Dębiński, który w piątym pędzeniu – pozyskał okazałego lisiurę. W trakcie przerwy śniadaniowej przy tak zwanej Szerszeniówce rozpalono ognisko – organizatorzy polowania serwowali gorący posiłek.

Polowania zbiorowe

(2 grudnia) W obwodzie łowieckim nr 165 zorganizowano polowania na dziki i drapieżniki w okolicach Okop. Polowanie na piętnaście strzelb i sześciu naganiaczy poprowadził Robert Kokłowski. Choć aura sprzyjała, to bór nie darzył zwierzyną, tu tam z miotów uchodziły tylko ruszone sarny. Strzelano do zrywających się bażantów, ale nieskutecznie. Po polowaniu organizatorzy polowania zaserwowali uczestnikom wytrawną ucztę, na przygotowanych stołach biesiadnych podano wszystko co podać się powinno, był aromatyczny gulasz, wytrawny bigos, pierogi z kaszą oraz ciasta. Za okazaną gościnność -Gosi i jej rodzinie uczestnicy łowów składają serdeczne podziękowania. Darz Bór!

9 grudnia (niedziela) zgodnie z Planem polowań odbyło się kolejne polowanie zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 185 „Las Roztoka” dzierżawionym przez KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie. Uczestniczyli w nim członkowie koła i goście. Polowanie poprowadził Krzysztof Szutkiewicz. Nic nie pozyskano mimo sześciu pędzeń.

Potyczki przyrodnicze

Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie zrealizował już III edycję projektu pod hasłem „Potyczki przyrodnicze”. Projekt jest adresowany do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych naszego regionu oraz uczniów tej szkoły. Tegoroczną edycję poświęcono roślinom i zwierzętom polskich lasów oraz recyklingowi odpadów. Realizacja zadań projektowych obejmuje organizację konkursów, prelekcji i warsztatów.

W ramach zorganizowanych prelekcji uczestnicy wysłuchali prezentacji przedstawiciela firmy Mondi Dorohusk z Brzeźna oraz prezentacji myśliwych z ZO PZŁ w Chełmie o podstawach łowiectwa i prowadzonej gospodarki łowieckiej.

W ramach zorganizowanego konkursu przeprowadzono test -Rośliny i zwierzęta chronione Polski, rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt, a w ramach przeprowadzonej dogrywki sprawdzian znajomość znaczeń i określeń języka łowieckiego. Na podium znalazły się następujące drużyny:

1. miejsce: Magdalena Łaszkiewicz i Magdalena Ostasz z klasy 3bt
2. miejsce: Łucja Białas i Aleksandra Karpowicz z klasy 4bt
3. miejsce: Katarzyna Miszczuk i Magdalena Młynarczyk z klasy 1bt. (m)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here