90 lat OSP w Hańsku

23 czerwca odbyły się uroczyste obchody jubileuszu – 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Hańsku.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Rajmunda w Hańsku, którą odprawili ks. Dziekan Sławomir Brodawka i ks. Mirosław Kurjaniuk – kapelan strażaków. Z kościoła nastąpił przemarsz kompanii honorowej i pocztów sztandarowych na plac apelowy przed strażnicą OSP w Hańsku.

W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe z OSP Urszulin, OSP Stary Brus i OSP Hańsk. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego komendant gminny ZOSP RP w Hańsku złożył meldunek gospodarzowi uroczystości Markowi Kopieniakowi – prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Hańsku.

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę o wyróżnieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Hańsku Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego, który wręczyli Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego oraz Adam Rychliczek, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Następnie nadano medale i odznaczenia członkom OSP Hańsk.

Złoty Znak Związku OSP RP otrzymał Kazimierz Kiecka – komendant gminny ZOSP RP w Hańsku za wieloletnią pracę z Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczył Adam Panasiuk – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włodawie w asyście prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Hańsku Marka Kopieniaka i komendanta powiatowego PSP we Włodawie bryg. Pawła Matczuka.

Złoty medal Za zasługi dla pożarnictwa otrzymał druh Mirosław Bartosik.

Srebrne medale Za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhowie: Cezary Walkowski, Jarosław Kiecka, Marek Głąb, Marianna Kiecka, Daniel Kowalski, Paweł Jurczuk, Waldemar Kalina vel Kalinowski, Jacek Pawlik, Michał Krawczyk.

Brązowe medale Za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhowie: Ryszard Skibiński, Patryk Maśluch, Maciej Krawczyk, Dariusz Łobaczuk, Kamil Bartosik, Adrian Bartosik.

Odznaką Wzorowy Strażak odznaczeni zostali druhowie: Ewelina Mróz, Grażyna Struska, Weronika Grunwald, Klaudia Krzesiak, Jarosław Białasz, Tomasz Sokołowski, Przemysław Pszczoła, Anna Gałąska, Renata Krzowska.

Odznaki za wysługę lat otrzymali druhowie: Kazimierz Chudaś – 50 lat, Kazimierz Kloc – 55 lat, Kazimierz Kempiński – 50 lat, Henryk Dywański – 50 lat, Bogusław Rolko – 45 lat, Tadeusz Zaorski – 45 lat, Mirosław Boroch – 45 lat, Franciszek Panasiuk – 45 lat, Czesław Marciocha – 40 lat, Stanisław Doliński – 40 lat, Kazimierz Kiecka – 35 lat, Władysław Zaorski – 35 lat, Aleksander Pawlak – 35 lat.

Złote Odznaki „MDP” otrzymali członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: Patrycja Tokarska, Klaudia Pawlik, Kaja Radecka, Weronika Chudaś, Oliwia Kowalczyk, Dominika Sobiecka, Martyna Kalinka, Weronika Sawicka, Sandra Stalbowska, Magdalena Gugała, Mateusz Troć, Piotr Olszewski, Kacper Stasiuk, Kacper Czyż, Damian Grzeszczuk, Patryk Troć, Artur Krzesiak, Sebastian Pękała, Kamil Dorosz, Mateusz Folusz.

Po nadaniu odznaczeń nastąpiło oficjalne przekazanie samochodu pożarniczego średniego IVECO Eurocargo 150 EW dla jednostki OSP w Hańsku, który został zakupiony ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i budżetu Gminy Hańsk.

Z okazji jubileuszu OSP Hańsk wydała publikację pt.: CZAS PRZEMIJA – HISTORIA POZOSTAJE, ochotnicza Straż Pożarna w Hańsku 1928-2018. Opracowanie przygotował Sławomir Błaszczuk – sekretarz OSP Hańsk przy współpracy Marianny Kiecka – kronikarza OSP Hańsk i Kazimierza Kiecki – komendanta gminnego ZOSP RP W Hańsku.

Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem, który przygotowały druhny z OSP Hańsk. (-)