A miało nie być podwyżek

40-procentowa podwyżka czynszu za mieszkania komunalne nie przeszła bez echa. Chełmianie zajmujący lokale z miejskich zasobów są tym oburzeni. Urzędnicy tłumaczą, że czynsze były niskie w porównaniu z tymi, które obowiązują w okolicznych miejscowościach, ale przyczyn podwyżki jest więcej.

– Zajmuję mieszkanie komunalne przy ulicy Przemysłowej i przecierałem oczy ze zdumienia, gdy zobaczyłem pismo od zarządcy, czyli Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych. – Wypowiadają dotychczasowe stawki bazowe, przez co czynsz bardzo wzrośnie. Ludzie są oburzeni wysokością tych podwyżek. Dlaczego to my mamy spłacać zadłużenie miasta? Prezydent mówił w kampanii wyborczej, że nie będzie żadnych podwyżek, a tu aż tak wysoka.

Obowiązującą dotąd stawkę miesięcznego czynszu bazowego za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokali z mieszkaniowego zasobu miasta ustalono zarządzeniem prezydenta Chełma w 2015 r. w wysokości 1,67 zł oraz czynszu za najem 1 m kw. powierzchni użytkowej lokali socjalnych w wysokości 0,76 zł. 30 maja br. prezydent Chełma wydał zarządzenie, na mocy którego od 1 czerwca br. stawki te wynoszą odpowiednio – 2,34 zł oraz 1,20 zł.

Oznacza to w przypadku mieszkań komunalnych 40-procentową podwyżkę. Urzędnicy tłumaczą, że zarządca mieszkaniowego zasobu miasta, czyli Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych w Chełmie, wykonało analizę kosztów utrzymania w latach 2016-2018, a także stawek bazowych czynszu najmu, obowiązujących w innych miastach województwa lubelskiego. Wyszło na to, że w Białej Podlaskiej, Zamościu, Radzyniu Podlaskim, a nawet Krasnymstawie, czynsze były wyższe niż w Chełmie.

– Zasadne było zwiększenie obowiązującej stawki bazowej czynszu za metr kwadratowy o 40 procent tj. do wysokości 2.34 zł z zachowaniem czynników zwiększających i zmniejszających, o których mowa w uchwale Rady Miasta Chełm z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad polityki czynszowej dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Chełm – informuje Departament Komunalny UM Chełm za pośrednictwem Damiana Zielińskiego z Biura Marketingu Gabinetu Prezydenta Miasta Chełm.

– W związku z inflacją i wzrostem cen i usług oraz postępującą dekapitalizacją zasobów mieszkaniowych miasta Chełm zostały podjęte działania zmierzające do dostosowania wysokości stawek czynszu do ponoszonych kosztów na utrzymanie należytego stanu zasobu jak również potrzeb remontowych budynków. Ustalając wysokość stawek czynszu wzięto pod uwagę poziom inflacji oraz wskazania zawarte w uchwale Rady Miasta Chełm z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Chełm na lata 2016-2020”.

W skład tzw. publicznego zasobu miasta wchodzi 1478 lokali mieszkalnych, w tym 116 lokali socjalnych. Mieszka w nich około 3290 osób. (mo)