Absolutnie wszyscy „za”

Wszyscy radni zagłosowali „za” udzieleniem wotum zaufania i absolutorium wójtowi gminy Krasnystaw za realizację budżetu w 2023 r., choć odpowiadała za niego jeszcze była wójt Edyta Gajowiak-Powroźnik.

W ubiegłym tygodniu odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Krasnystaw. Przypomniano w jej trakcie, że w 2023 r. gmina Krasnystaw wydała na inwestycje ponad 13,6 mln zł. Największe środki przeznaczyła na drogi i modernizację boisk oraz inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Najpoważniejszym wydatkiem w budżecie 2023 r. była przebudowa dróg: Krasnystaw-Jaślików i Niemienice-Kolonia Niemienice, co kosztowało ponad 5,4 mln zł.

Za kolejne ponad 3 mln zł samorząd wybudował drogę do terenów inwestycyjnych w Siennicy Nadolnej, a na modernizację boisk przy SP w Siennicy Nadolnej przeznaczył około 1 mln zł. Warto dodać, że za wszystkie z tych inwestycji odpowiadała była już wójt Edyta Gajowiak-Powroźnik, absolutorium z wykonania budżetu 2023 udzielono już jednak obecnemu wójtowi Wojciechowi Kowalczykowi. Radni również jednogłośnie udzielili wójtowi również wotum zaufania. (kg)

News will be here