Absolutorium z pyskówką w tle

Niewykluczone, że ostatnie zebranie Rady Dzielnicy Bronowice znajdzie swój finał w… sądzie

Rada Dzielnicy Bronowice to jedna z nielicznych rad w Lublinie, która w okresie pandemii regularnie spotyka się na stacjonarnych posiedzeniach. Przeważnie radni debatują bez emocji, planując zgodnie jak najwięcej pożytecznych działań dla swoich mieszkańców. Tym razem, podczas poniedziałkowego, pierwszego w 2022 roku spotkania spokojnie jednak nie było…


Głównym punktem zebrania było przedstawienie przez przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Andrzeja Szyszkę sprawozdania z działalności zarządu za ubiegły rok, udzielnie mu absolutorium, a także dyskusja i podjęcie uchwał dotyczących włączenia konkretnych zadań do inwestycji bieżących Dzielnicy Bronowice z rezerwy celowej, i środków z budżetu miasta w roku 2022. – Zarząd Dzielnicy w roku minionym, mimo wielu obostrzeń związanych z pandemią Covid-19, z dużym wysiłkiem i trudem, przygotował i zrealizował wiele inicjatyw jak i zadań, wynikających ze statutu Rady Dzielnicy Bronowice – rozpoczął omawiać kilkustronicowe sprawozdanie, przewodniczący A. Szyszko.

– Zarząd Dzielnicy w 2021 r. przygotował siedem posiedzeń Rady Dzielnicy Bronowice oraz realizował uchwały. Wspólnie z innymi podmiotami kontynuował organizację ogólnopolskich wydarzeń o charakterze patriotyczno-kulturalnym dla mieszkańców dzielnicy, miasta i woj. lubelskiego. Odbył kilkadziesiąt spotkań, których celem było rozwiązanie istotnych problemów i lepszego funkcjonowania mieszkańców dzielnicy Bronowice oraz pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację założonych zadań – A. Szyszko zasygnalizował, co znalazło się w sprawozdaniu i rozpoczął omawiać poszczególne punkty.

To nie spodobało się radnemu Marianowi Ignaciukowi, byłemu przewodniczącemu, zdaniem którego sprawozdanie powinno być zamieszczone w internecie. Ponadto przewodniczący je opowiada, a nie czyta. W końcu zarzucił A. Szyszce, że większość imprez robionych jest przez Społeczny Komitet Mieszkańców, a nie Radę Dzielnicy, że na dzielnicy najważniejsze inwestycje nie zostały zrealizowane. Gdy przewodniczący A. Szyszko próbował ripostować Ignaciuk wrzasną na niego: „Zamknij ryja”. Oberwało się także jednej z radnych, wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej Grażynie Tutce. – Jakim trzeba być chamem i prostakiem by powiedzieć do kobiety, która zabiera głos w dyskusji ”Nie szczekaj” – pyta w rozmowie z Nowym Tygodniem wzburzona radna.

Napiętą sytuację próbował rozładować radny-senior, były przewodniczący rady Adam Głowacz, który przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej optującej za udzieleniem absolutorium zarządowi. – Wszyscy w mieście zazdroszczą nam takiej Rady, która miałaby tyle osiągnięć. Dziękuję za to wszystko, co robi A. Szyszko – mówił i apelował o spokój. Po zakończeniu Rady A. Głowacz przyznał, że zachowanie radnego Ignaciuka było wysoce niestosowne.

Przewodniczący A. Szyszko, który w pewnym momencie nie wytrzymał już kierowanych pod jego adresem oskarżeń, zarzucił Ignaciukowi, że ten bredzi. Po zakończeniu rady zapowiedział, że ma już dość ubliżania jemu i pozostałym radnym, którzy działają również w Społecznym Komitecie Mieszkańców Lublina – Bronowice przez M. Ignaciuka i zamierza przeciwko radnemu skierować sprawę do sądu.

Radni w zdecydowanej większości udzielili absolutorium Zarządowi Dzielnicy. Przeciw był jedynie Marian Ignaciuk, zasiadający w radzie jego syn oraz radna Krystyna Futa. BS

To chcą zrobić na Bronowicach

Podczas zebrania radni podjęli uchwałę w sprawie przyspieszenia realizacji zadań inwestycyjnych – priorytetowych na Bronowicach, które nie zostały zrealizowane w latach ubiegłych, czyli: budowy Bronowickiego Centrum Kultury im Św. Jana Pawła II przy ul. Łabędziej 15, rewitalizacji Parku Bronowickiego i remontu ulicy Pogodnej.

Podjęto także uchwałę w sprawie włączenia do inwestycji bieżących Dzielnicy Bronowice z rezerwy celowej, i środków z budżetu Miasta w roku 2022 zadań: dokończenie remontu z 2021 r. ul. Sokolej poprzez wykonanie miejsc parkingowych między budynkami 13 i 15, dokończenie remontu (łącznika) od ul. Pogodnej 38 do ul. Jesiennej, poprzez wykonanie poszerzenia wjazdu i wyjazdu do ul. Pogodnej oraz wykonanie trzech spowalniaczy ruchu (zdemontowanych podczas remontu ulicy w 2020); wykonanie remontu ciągu pieszego przy ul. Pogodnej – na odcinku od wjazdu i wyjazdu z SP nr 33 do wyjazdu z ulicy Krańcowej 109; remont ul. Firlejowskiej od numeru 14A do 14Z i od numeru 16A do numeru 16; wykonanie remontu ul. Osada Rolna (I etap) na odcinku od ul. Grabskiego do ul. Osada Rolna 11A; dokończenie wykonania oświetlenia (dwóch lamp) ciągu pieszego przy SP nr 33 w rejonie ul. Pogodnej i Łabędziej oraz nowego (dwóch lamp) przy ulicy Krańcowej 109 i ulicy Sokolej 7, wykonanie remontów schodów przy ulicy Droga Męczenników Majdanka nr 20 oraz nr 24; wykonanie zatoczki parkingowej przy ul. Pogodnej 7 oraz ul. Pogodnej 19 (od wjazdu i wyjazdu na teren SP nr 33 do ul. Grabskiego, oraz na terenie SP nr 33 przy wjeździe i wyjeździe ze szkoły); wykonanie ciągu pieszego przy ul. Grabskiego na odcinku od ul. Pogodnej 19 (SP nr 33) do ul. Łabędziej 1 i 2 (boiska Orlik) wraz z uporządkowaniem terenu na tym odcinku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here