Adam Kalbarczyk odchodzi od steru

Dr Adam Kalbarczyk

Dyrektor Adam Kalbarczyk tylko do końca tego roku szkolnego będzie kierował Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym Paderewski w Lublinie. Wcześniej, bo już od marca, przestanie być prezesem zarządu spółki Akademos. „Paderewskim” zarządza od 27 lat.


– Nowym dyrektorem Liceum Paderewski zostanie Agnieszka Bojczuk, która przejmie stery od nowego roku szkolnego – informuje Katarzyna Wlazło ze szkół „Paderewski”. Obecnie pani Agnieszka pełni w liceum funkcję wicedyrektora, a ze szkołami Paderewski związana jest od dwudziestu lat, będąc m.in. koordynatorem Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej IB DP. – Dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzono, powierzając mi zarządzanie szkołą. Wraz z koordynatorami i gronem pedagogicznym jesteśmy dobrze przygotowani do dalszego rozwoju naszych programów edukacyjnych, tj. matury polskiej i międzynarodowej – zapewnia Agnieszka Bojczuk.

Dr Adam Kalbarczyk, współzałożyciel i autor filozofii edukacyjnej szkół Paderewski zamierza założyć fundację, której celem będzie podnoszenie jakości polskiej edukacji, zwłaszcza w zakresie standardów demokratycznych i związanych z przestrzeganiem praw człowieka.

Międzynarodowe Liceum „Paderewski” jako pierwsza w naszym regionie szkoła przygotowywała uczniów do zdawania międzynarodowej matury. Jej absolwenci studiują m.in. na uniwersytetach w Oxfordzie, Edynburgu czy Chicago. (EM.K.)