Adamki – Ciekawostki lokalne (89)

Z historii
„Adamki umieszczone na mapie województwa podlaskiego z 1827 r. Wówczas jako wieś położona na wschodnim brzegu rzeki Włodawki, natomiast na mapie z 1839 r. wymienione są Adamki i folwark, leżący na północ od Adamek. Po przeciwnej stronie Włodawki były Iwanki”.
Andrzej Wawryniuk, Wielki leksykon lubelsko-wołyńskiego Pobuża, gmina Włodawa, Chełm – Włodawa 2010

Młyn, tartak, karczma

„W dobrach Zamoyskich przemysł młynarski odgrywał istotną rolę już od lat 40-tych XIX wieku. Do najstarszych zakładów należał młyn pływak w Różance. Obok młyna w Różance do najstarszych należał młyn w Adamkach. Wspomniane młyny były budowlami drewnianymi, krytymi gontem. Tamy przy młynach spiętrzające wodę, były także drewniane (…) Tartak w dobrach Zamoyskich istniał już w latach 70-tych XIX w. Był to tartak parowy, który niestety spłonął w 1871 r. Znajdował się w obrębie folwarku Adamki. Został odbudowany w roku następnym, figuruje bowiem w kontrakcie dotyczącym ubezpieczenia od ognia na 1872 rok. Był to tartak drewniany, pokryty gontem. Zakład ten prawdopodobnie zaprzestał działalności po kilku latach (…) W 1871 r. na terenie majątku było 18 szynków, przeważnie drewnianych, krytych gontem. Karczma murowana z gontem istniała w folwarku Adamki”.
Andrzej Wawryniuk, Wielki leksykon lubelsko-wołyńskiego Pobuża, gmina Włodawa, Chełm – Włodawa 2010

We włodawskiej parafii

„Oprócz Włodawy, probostwo rzymskokatolickie obejmowało w 1863 r. 14 wsi (Adamki, Augustów, Kaplonosy, Konstantyn, Korolówka, Krasówka, Lubień, Różanka, Stawki, Suchawa, Szuminka, Wólka Wyrycka, Wyryki i Żuków) oraz 5 folwarków (Adampol, Dobropol, Korolówka, Połód i Suszno)”.
E. Olszewski, i R. Szczygieł, Dzieje Włodawy, Lublin – Włodawa 1991

Bitwa powstania styczniowego

„7 marca 1863 oddziały rosyjskie zorganizowały obławę na partię Marcina Borelowskiego ps. Lelewel. Powstańcy stoczyli wpierw krótką, dwugodzinną potyczkę z 2 rotami nieprzyjacielskiej piechoty oraz 2 sotniami kozaków pod Adamkami, następnie zaś siły nieprzyjacielskie osaczyły powstańców pod Lutą. Polacy za cenę utraconych taborów i ciężkich strat wycofali się”.
Muzeum Wojska Polskiego, muzeumwp.pl/kalendarium

Pamiątkowa tablica

„W 2008 roku obok leśniczówki Adamki postawiony został metalowy krzyż z postumentem kamiennym, na którym umieszczona została tablica następującej treści: „W hołdzie Powstańcom Styczniowym z oddziału płk Marcina Borelowskiego „Lelewela” – bohaterom bitwy pod Adamkami, stoczonej 7 marca 1863 roku. Społeczeństwo ziemi włodawskiej – 2008”.
Andrzej Wawryniuk, Wielki leksykon lubelsko-wołyńskiego Pobuża, gmina Włodawa, Chełm – Włodawa 2010

Polacy i Rusini

„W 1935 r. w skład gromady Suchawa wchodziły: Suchawa wieś, Iwanki wieś, Adamki leśniczówka (w 1921 r. 5 domów i 22 mieszkańców, w tym 17 rzymskokatolików i 5 prawosławnych, w tym 17 narodowości polskiej i 5 rusińskiej)”.
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, tom IV województwo lubelskie, Warszawa 1924