Adwokaci i radcy prawni dla każdego

Na terenie Miasta Lublin działa 14 punktów, w których przez 5 dni w tygodniu można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.


Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z przepisami ustawy może być świadczona m.in. w zakresie prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych itp. Nie obejmuje ona spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Na spotkanie w Lublinie można umówić się za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Lublin – rezerwacja wizyt poprzez zakładkę https://rezerwacja.lublin.eu/ lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 81 466 12 10 (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy urzędu). Podczas spotkania prawnik poinformuje o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym. Wskaże również sposób rozwiązania problemu prawnego.

Pomoże w sporządzeniu projektu pisma w sprawach wspomnianych powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Pomoże również w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym, a także poinformuje o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się nieodpłatna pomoc prawna może być udzielana także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość ( w Lublinie ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością mają punkty na Wieniawie, Starym Mieście, Czechowie Południowym, Sławinie, Felinie, Węglinie Południowym i Czubach Północnych). Dla kobiet w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością. (EM.K.)

Adresy punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Lublinie:

Czechów Południowy: Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie, ul. Józefa Śliwińskiego 5, I piętro, s. 119, poniedziałek – piątek w godz. 15.30-19.30 (adwokaci) oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, ul. Radzyńska 5, parter, s. E8, poniedziałek – piątek w godz. 16.00-20.00 (Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides”: radcy prawni i adwokaci).

Czuby Północne: Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie, ul. Radości 13, parter, sala konferencyjna, poniedziałek – piątek w godz. 16.00-20.00 (Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides”: radcy prawni i adwokaci).

Dziesiąta: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie, ul. Kunickiego 116, I piętro, s. 28, poniedziałek – piątek w godz. 16.00-20.00 (adwokaci).

Felin: Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie, ul. Władysława Jagiełły 11, parter, s. 27, poniedziałek – piątek w godz. 16.00-20.00 (Radcy Prawni).

Kalinowszczyzna: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6a, parter, sala nauczania indywidualnego, poniedziałek – piątek w godz. 16.00-20.00 (radcy prawni).

Kośminek: Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2, parter, s. 4, poniedziałek – piątek w godz. 16.00-20.00. (lipiec – sierpień 2019 r. w godz. 8.00-12.00) (Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides: radcy prawni i adwokaci).

Sławin: Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, parter, s. 70, poniedziałek – piątek w godz. 16.00-20.00 (adwokaci).
Stare Miasto: Zespół Szkół nr 1im. Władysława Grabskiego w Lublinie, ul. Podwale 11, I piętro, s. 148, poniedziałek-piątek w godz. 16.00-20.00 (Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”: radcy prawni i adwokaci).

Śródmieście: XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie, ul. Lipowa 25, parter, s. 8, poniedziałek – piątek w godz. 16.00-20.00. Lipiec/Sierpień 2019 r. w godz. 8.00-12.00 (Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides”: Radcy Prawni i Adwokaci).

Tatary: Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie, ul. Maszynowa 2, II piętro, s. 205, poniedziałek – piątek w godz. 10.00-14.00 (Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides”: radcy prawni i adwokaci).

Zemborzyce: Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie, ul. Zemborzycka 82, parter, s. 13, poniedziałek – piątek w godz. 16.00-20.00. Lipiec – sierpień 2019 r. poniedziałek – środa, piątek: godz. 9.00-13.00, Czwartek: godz.8.00-12.00 (adwokaci).

Węglin Południowy: Szkoła Podstawowa nr 50im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego –Prymasa Tysiąclecia w Lublinie, ul. Roztocze 14,parter, s. 6, poniedziałek – piątek w godz. 16.00-20.00 (Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”: radcy prawni i adwokaci).

Wieniawa: Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Al. Racławickie 5, parter, s.27, poniedziałek – piątek w godz. 10.00-14.00 (radcy prawni).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here