Adwokatura to coś więcej…

Ślubowanie aplikantów adwokackich w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie

W ubiegły poniedziałek w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie odbyło się ślubowanie aplikantów adwokackich, którzy pozytywnie zdali egzamin na aplikację. Teraz mogą już brać udział w szkoleniach, a także w nauce praktycznej, występując przed sądami za swoich patronów.


W tym roku egzamin na aplikację zdały 44 osoby, a to nieco ponad 50% tych, którzy do niego przystąpili. – Egzamin nie był łatwy. Przygotowania wymagały dużo wysiłku, pracy i wyrzeczeń – przyznaje Aleksandra Pastucha, jedna z aplikantek, która złożyła w poniedziałek ślubowanie.

Podniosłą uroczystość rozpoczął hymn lubelskiej Okręgowej Rady Adwokackiej skomponowany na 100-lecie przez jednego z jej członków, mecenasa Adama Załęckiego. Następnie głos zabrał mec. Bartosz Przeciechowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej. – Po wielu latach studiów stajecie państwo u progu czegoś nowego, czegoś czego nie doświadczyliście, co będzie dla państwa wyzwaniem i co oznacza jeszcze więcej nauki, jeszcze więcej starań i dużo więcej pracy, by przystąpić do egzaminu adwokackiego – zwrócił się do aplikantów mec. Przeciechowski.

– Adwokatura to nie tylko zawód, to coś więcej. Prawo zobowiązuje nas adwokatów do współdziałania w obronie praw i wolności obywatelskich, w stosowaniu i kształtowaniu prawa. To dotyczy także państwa – podkreślił dziekan ORA. – (…) Musimy głośno mówić o tym, że niedopuszczalne jest gwałcenie praw i wolności obywatelskich, prawa do niezawisłego sądu, prawa do prywatności czy prawa do wolności zgromadzeń – odniósł się do bieżącej sytuacji w Polsce mec. Przeciechowski i życzył aplikantom, by ucząc się zawodu, mieli odwagę dzielnie stanąć w obronie tego, co ślubują.

Następnie za dziekanem 44 aplikantów powtórzyło słowa roty ślubowania: – Ślubuję uroczyście w swej pracy aplikanta adwokackiego przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej. Obowiązki swe wypełniać gorliwie, zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.

– To bardzo ważny dzień dla mnie, przełomowy. To podsumowanie pięcioletniej ciężkiej pracy na studiach, wynagrodzenie naszych starań – powiedziała po ślubowaniu Karolina Stasieczek, jedna z aplikantek.

Aplikacja adwokacka trwa trzy lata i kończy ją egzamin zawodowy. Podczas niej aplikanci muszą zdać pozytywnie roczne egzaminy z bloku karnego po pierwszym roku, cywilnego pod drugim roku, a po trzecim roku aplikanci przystępują do egzaminu adwokackiego. BS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here