Aerobik umysłu w Dwójce

Co można zdziałać dzięki funduszom europejskim? Odpowiedzieć na to pytanie może dyrekcja i nauczyciele z SP nr 2 w Chełmie, którzy z nich skorzystali i nie żałują.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 od stycznia br. mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach rozwijających ich umiejętności i lekcjach uzupełniających braki edukacyjne. Wszystko za sprawą projektu „Aerobik umysłu” finansowanego ze środków unijnych. W jego ramach prowadzone są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, informatyki, matematyki oraz przyrody.

– Pomysł skorzystania z unijnego dofinansowania zrodził się w gronie nauczycielskim, które szukało sposobów na podniesienie jakości edukacji w naszej szkole. Wszystkim nam zależy na tym, by uatrakcyjniać zajęcia edukacyjne i wychowawcze, bo to przekłada się na większe zainteresowanie uczniów – mówi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, Lidia Kowalczuk.

W projekcie uczestniczy stu uczniów klas V-VIII. Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach, podzielonych na sześcioosobowe zespoły dydaktyczno-wyrównawcze lub ośmioosobowe rozwijające uzdolnienia. Uczniowie mogą też korzystać ze wsparcia psychologa, pedagoga oraz logopedy. Czas wszystkich zajęć wyniesie łącznie 2500 godzin. To jednak nie wszystko. Dzięki funduszom europejskim, szkoła mogła kupić nowoczesne wyposażenie pracowni.

– Około 86 tysięcy złotych z puli dofinansowania przeznaczyliśmy na zakup przenośnych komputerów, drukarki 3D, wizualizera cyfrowego, zestawów do robotyki, systemu do zbierania i analizowania odpowiedzi, urządzeń wielofunkcyjnych oraz mikroskopów z kamerą USB. A w okresie wakacyjnym uczniowie mieli możliwość bezpłatnie uczestniczyć w wycieczkach edukacyjnych do ZOO w Zamościu, Ogrodu Botanicznego w Lublinie oraz Magicznych Ogrodów – wylicza korzyści L. Kowalczuk.

Projekt „Aerobik umysłu” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. (opr. sr)