Akademicki Lublin otwarty na świat

W czwartek, 8 grudnia, na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbędzie się International Culture Night – impreza, na którą nasi studenci zapraszają swoich kolegów z całego świata.

– Impreza ma na celu integrację międzykulturową, wymianę doświadczeń, informacji o kulturze i promocji krajów studentów obcokrajowców oraz kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – mówią organizatorzy. – Przewidujemy udział studentów z takich krajów, jak: Tajwan, Tajlandia, Sri Lanka, Indie, Chiny, Włochy, Stany Zjednoczone, Kanada, Arabia Saudyjska, Zimbabwe, Norwegia, Szwecja, Hiszpania, Portugalia, Ukraina.

W programie wydarzenia m.in. występy zespołów muzycznych i tanecznych, prezentacja narodowych strojów i zainteresowań uczestników wydarzenia, degustacja dań narodowych, wystawa lub prezentacja multimedialna zdjęć i filmów z poszczególnych krajów, zabawa integracyjna.

Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie studiuje blisko 7 tysięcy studentów, w tym ponad 1100 cudzoziemców reprezentujących wszystkie zamieszkałe kontynenty naszego globu. Obok UMCS Uniwersytet Medyczny jest najbardziej umiędzynarodowioną lubelską uczelnią. Jak wynika z opublikowanych właśnie wyników badań w ramach projektu „Analiza napływu studentów do Lublina w latach 2011-2021” w roku akademickim 2021/22 na dziewięciu lubelskich uczelniach studiowało 8,3 tys. studentów z zagranicy, co stanowiło blisko 13% ogółu studiujących (blisko 65 tys.). Najwięcej zagranicznych studentów pochodziło z Ukrainy oraz Białorusi, a za tymi krajami plasowały się: Tajwan, Norwegia, Nigeria, Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone oraz Tajlandia i Włochy. Najwyższy udział procentowy kobiet w liczbie przybyłych studentów spośród tych państw miała Tajlandia – 74,31%, najniższy zaś Nigeria – 12,21%. ZM