Akcja przeciw ASF

Rolników z terenów zagrożonych afrykańskim pomorem świń (ASF), którzy zrezygnowali z produkcji trzody chlewnej lub planują taką decyzję w przyszłości, marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski zaprasza do Włodawy – na szkolenie pt. „Wsparcie alternatywnych form produkcji rolnej wobec ASF”.

W trakcie szkolenia skierowanego do mieszkańców powiatu włodawskiego i chełmskiego przedstawione będą możliwości zmiany profilu produkcji z trzody chlewnej na bydło mięsne, a także możliwości skorzystania z pomocy w ramach unijnych i krajowych programów, m.in. z PROW 2014-2020. Ważnym celem spotkań będzie wyłonienie grupy poszkodowanych w wyniku ASF rolników, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w projektach opracowywanych przez pracowników UMWL. Liczymy, że partycypacja w tych przedsięwzięciach pozwoli im w niedalekiej perspektywie na ustabilizowanie sytuacji i rozwój ich gospodarstw.

Miejsce i program szkolenia:

27 kwietnia – (Włodawa, al. J. Piłsudskiego 24, budynek Starostwa Powiatowego). Początek o godz. 10.00.
9.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników
10.00 – 10.30 – Przywitanie. Działania samorządu na rzecz walki z ASF – S. Sosnowski, Marszałek
10.30 – 11. 30 – Czynniki genetyczne warunkujące produkcję wołowiny – dr inż. Piotr Stanek, UP w Lublinie
11.30 – 12.30 – Metody i modele produkcji wołowiny – dr hab. Witold Chabuz, UP w Lublinie
12.30 – 13.00 – Przerwa kawowa
13.00 – 14.00 – Produkcja bydła mięsnego w praktyce – Krzysztof Świderski, przedstawiciel producentów bydła mięsnego
14.00 – 14.30 -Dyskusja
14.30 – 15.00 – Degustacja potraw regionalnych.