Aleksandra mediatorem rówieśniczym roku

W Sądzie Okręgowym w Lublinie zorganizowano konferencję na temat: „Podsumowanie programu mediacje rówieśnicze metodą bezkonfliktowego rozwiązywania szkolnych sporów wśród uczniów szkół województwa lubelskiego”, podczas której po raz pierwszy wręczono statuetkę „Mediator Rówieśniczy Roku 2021/2022”.

Otrzymała ją Aleksandra Łuczkiewicz, absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie, która od 2019 r. jest mediatorem rówieśniczym. W latach 2017-2019 uczestniczyła ona w „Szkoleniu dla mediatorów rówieśniczych” w ramach projektu „Mediacje rówieśnicze pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości”. Realizatorami szkolenia byli mediatorzy z Chełma, którzy przygotowali uczennicę do tak ważnej i odpowiedzialnej roli. Po ukończonym szkoleniu Aleksandra systematycznie prowadziła mediacje rówieśnicze w II LO.

W ubiegłym roku wraz z innymi licealistami Aleksandra uczestniczyła w konkursie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych pt.: „Postaw na mediację” organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ponadto przez 3 lata, będąc przewodniczącą samorządu klasowego, z powodzeniem rozwiązywała wszelkie konflikty, integrując zespół klasowy dzięki posiadanej wiedzy mediatora. Szkolnym koordynatorem programu jest Elżbieta Ćwir, nauczycielka języka rosyjskiego w II LO w Chełmie. (mo)