Ankieta o nowym obliczu miasta

Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński zachęca do udziału w ankiecie dotyczącej badania popytu dla projektu inwestycyjnego Gminy Miejskiej Włodawa pn. „Na Szlaku Trzech Kultur – odnowienie zabytkowego centrum Włodawy”.

Ankietę można wypełnić internetowo na stronie włodawskiego ratusza lub w wersji papierowej w sekretariatach Urzędu Miejskiego, Włodawskiego Domu Kultury i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Badanie potrwa do 12 lipca.
– Zachęcam mieszkańców miasta i nie tylko do wypełnienia ankiety. Wzmocni to nasze argumenty i będzie pomocne do złożenia wniosku. A jak ważna dla nas, mieszkańców Włodawy, jest ta inwestycja, nie trzeba chyba nikogo przekonywać – mówi W. Muszyński
W ramach projektu planowana jest przebudowa zabytkowego Rynku oraz przyległych do niego ulic – ul. Czworobok i ul. Rynek, wnętrza zabytkowego zespołu dawnych kramów, czyli Czworoboku, oraz dwóch okolicznych ulic: H. Sawickiej i Nadstawnej.
Powstaną m.in.: Fontanna Trzech Kultur (obejmująca obrysem historyczną studnię miejską) oraz miniamfiteatr (na dziedzińcu Czworoboku). Teren, którego dotyczy projekt, wyposażony zostanie w ławeczki, stojaki na rowery, itp.
Projekt, którego wartość to ponad 9 mln 300 tys. zł, przewiduje również prace remontowe i rozszerzenie oferty kulturalnej Włodawskiego Domu Kultury. Przewidziany jest m.in. remont dachu, prace sanitarne i instalacja klimatyzacji. Swoją ofertę WDK chce rozszerzyć min. o organizację koncertów muzyki dawnej, pokazów rycerskich i inscenizacje historyczne.
Planowany termin realizacji projektu to lata 2018-2020. (um)