Apel o częstszy wywóz

Mieszkańcy osiedla Słoneczne apelują o częstsze opróżnianie kontenerów na śmieci. W Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej też uważają, że to konieczność, zwłaszcza w czasie walki z koronawirusem.

– Kontenery przy ulicy Szymanowskiego 6 (jest ich 13, a korzystają z nich mieszkańcy licznych bloków przy Wieniawskiego 9, Szymanowskiego 4, 6, 11) są notorycznie przepełnione – mówi mieszkanka osiedla Słoneczne. – Opróżniane są dwa razy w tygodniu, ale to nie wystarcza. Ludzie sprzątają w domach, wynoszą mnóstwo starych rzeczy, które wysypują się i zalegają potem pod pojemnikami. Trzeba albo dostawić dodatkowe kontenery albo zwiększyć częstotliwość wywozu odpadów. Przecież te śmieci rozwiewa wiatr, a w czasie epidemii szczególnie powinno się zadbać o porządek. A u nas jeszcze trochę i zalęgną się szczury.

Przedstawiciele Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tym nie polemizują. Wysłali pisma w tej sprawie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie, a także do podlegającego mu Zakładu Oczyszczania Miasta. W piśmie do ZOM pracownicy ChSM postulują o zwiększenie częstotliwości wywozu śmieci z kontenerów przy ul. Szymanowskiego 6, informując przy tym, że zwiększenie ilości pojemników nie wchodzi w grę z uwagi na brak miejsca.

W piśmie do prezesa chełmskiego MPGK-u przedstawiciele ChSM piszą: „mając na względzie dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Chełma, realizując zalecenia epidemiologiczne dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, zwracamy się z prośbą o zwiększenie częstotliwości opróżniania kontenerów na odpady komunalne w zasobach CHSM”. W ChSM apelują, aby sprawę potraktować priorytetowo. Czekamy na odpowiedź MPGK. t