ASF wciąż groźne

(24 listopada) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie zorganizował konferencję adresowaną do młodzieży szkolnej na temat afrykańskiego pomoru świń. Uczestniczyli w niej uczniowie klas I-III technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Konferencję prowadzili: powiatowy lekarz weterynarii we Włodawie – Andrzej Puchala i kierownik Zespołu Doradców Rolniczych – Zofia Fulman.

 

Prelegenci zapoznali młodych rolników z podstawowymi faktami i informacjami dotyczącymi ASF (african swine fever), czyli groźną, zakaźną i zaraźliwą chorobą wirusową świń domowych, świniodzików i dzików. Odpowiadali też na szereg pytań dotyczących zagrożeń zakażeniem wirusem ASF, występowania w Polsce oraz sposobami walki. Podkreślono, że afrykański pomór świń nie zagraża ludziom. W Polsce pierwsze przypadki ASF stwierdzono w 2014 roku (w świecie już w 1903 r. – w Afryce Południowej). Na Lubelszczyźnie wykryto trzy ogniska choroby. Nie ma na ASF lekarstwa ani szczepionki. Jedynym sposobem walki jest prewencja, a kiedy się pojawi – zabicie i utylizacja zwierząt.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, należy przestrzegać zakazów i nakazów ustanowionych w prawodawstwie oraz postępować zgodnie ze wskazaniami, np. nie dokarmiać zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia, odpadami, nie kupować świń z niezbadanych źródeł, ściśle przestrzegać zasad higieny. W przypadkach padnięć zwierząt w gospodarstwie, należy natychmiast zgłaszać ten fakt do powiatowego lekarza weterynarii.
Konferencja miała na celu uświadomienie powagi problemu, jakim jest ASF, przygotowanie do właściwych działań oraz zwrócenie uwagi na ekonomiczne skutki zaniedbań, dotkliwe zarówno dla rolników, jak i dla kraju czy regionu (likwidacja hodowli, zakaz eksportu i importu). (p)