Aspirant Kiczyński na kierownika roku

O tegoroczny tytuł „Dzielnicowego roku” walczyło czterdziestu funkcjonariuszy. W zmaganiach na terenie komendy wojewódzkiej wzięli też udział trzej kierownicy rewirów dzielnicowych z lubelskiego garnizonu.

Pierwszego dnia wszyscy musieli wykazać się wiedzą podczas testu, drugiego – umiejętnościami strzeleckimi, a kolejnego wzięli udział w symulacjach przyjęć interesantów.

I choć laureatami wojewódzkich eliminacji konkursu w tym roku nie zostali funkcjonariusze z Chełma, a z Tomaszowa Lubelskiego, Zamościa i Białej Podlaskiej, to najlepszym kierownikiem rewiru dzielnicowych został asp. Marcin Kiczyński z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Niebawem wraz z dwójką najlepszych dzielnicowych weźmie udział w ogólnopolskich zawodach „Dzielnicowy Roku”.

Puchary laureatom konkursu wręczył zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, insp. Radek Bąchór. Zwycięzcom konkursu pogratulował także naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Lublinie, insp. Wojciech Czapla. Najlepsi dzielnicowi otrzymali też nagrody ufundowane przez Zarząd Wojewódzki i Terenowy NSZZ Policjantów KWP w Lublinie.

Dzielnicowy to policjant „pierwszego kontaktu”, którego rolą z założenia jest dbanie o bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Na co dzień styka się z patologicznymi zachowaniami, alkoholizmem, przemocą w rodzinie, prostytucją, narkomanią, bezrobociem, włamaniami, sąsiedzkimi konfliktami, etc. (pc)