Atrakcyjniej nad stawem

Przy stawie w Wojsławicach powstanie plac zabaw. Gmina planuje, że zostanie oddany do użytku jeszcze przed wakacjami.

Urzędnicy z Wojsławic planowali, że w tym roku teren wokół stawu zyska na atrakcyjności. Miały tu powstać m.in. pomosty dla wędkarzy, altana z grillem, oświetlenie i chodnik, dzięki któremu można byłoby obejść cały zbiornik. 85 proc. kosztów tych prac miały sfinansować fundusze unijne, które gmina pozyskała w ramach partnerskiego projektu pod nazwą „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenach gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice i Żmudź”. Niestety, Urząd Marszałkowski w Lublinie unieważnił ten konkurs.
– Jesteśmy bardzo rozczarowani, że tak się stało – mówi wójt gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski. – Nie ma w tym ani naszej winy, ani winy żadnego z partnerów. Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na kolejny nabór. Będziemy musieli odwołać też ogłoszony na to zadanie przetarg, bo nie możemy pozwolić sobie, aby realizować to zadanie z naszego budżetu.
Wójt dodaje, że pomimo niekorzystnych rozstrzygnięć gmina postara się, aby jeszcze w tym roku teren przy stawie stał się dla mieszkańców jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem.
– Planujemy zorganizować plac zabaw dla dzieci. W tamtym roku przy stawie powstała plenerowa siłownia, a plac byłby jej dobrym dopełnieniem. Chcemy wykonać to zadanie z własnego budżetu. Prowadzimy już rozeznanie, jakie urządzenie moglibyśmy ustawić i jakie byłyby ich koszty. Chcielibyśmy, aby plac powstał jeszcze przed wakacjami. Dobrym terminem na jego oddanie mieszkańcom byłby 1 czerwca – mówi Gołębiowski. (kw)