Autobusy wodorowe za dwa lata

Dwa lata po otrzymaniu 100,5 mln zł dotacji miasto ogłosiło przetarg na zakup 26 autobusów wodorowych. Pojazdy nie będą jednak dostarczone błyskawicznie, bo poczekamy na nie ponad półtora roku albo nawet dwa lata.

Latem 2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał miastu 100,5 mln zł na zakup 26 zeroemisyjnych, napędzanych wodorem autobusów, które mają wozić pasażerów Chełmskich Linii Autobusowych. Na razie po chełmskich ulicach jeżdżą niskoemisyjne „Solarisy”. W ratuszu długo trwały analizy dokumentacji i przygotowania procedury przetargowej na zakup autobusów wodorowych. Wymagało to konsultacji z fachowcami, bo tego rodzaju zakup to w Chełmie nowość. O to, kiedy przetarg w końcu zostanie ogłoszony, wielokrotnie przez ostatnie dwa lata dopytywał na komisjach i sesjach radny Maciej Baranowski, podsuwając pomysł, aby miasto samo produkowało wodór metodą elektrolizy.

W końcu, 12 września, magistrat ogłosił postępowanie na „dostawę 26 nowych autobusów wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych”. Zakup i dostawa obejmuje 26 fabrycznie nowych, niskopodłogowych, jednoczłonowych autobusów, przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Na oferty firm miasto czeka do 9 października br. Dostawa pojazdów nie nastąpi jednak tak szybko. Termin realizacji zamówienia to 19 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie później niż do 30 października 2025 r.

Przedsięwzięcie to związane jest z innym, na które miasto niedawno wyłoniło wykonawcę. Chodzi o opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stacji serwisowej przy ul. Okszowskiej 41 na potrzeby obsługi autobusów wodorowych. Zajmie się tym biuro projektowe z Ciechanowa, a potem miasto ma aplikować o dotację na przebudowę stacji. Do obsługi autobusów wodorowych konieczne będzie dostosowanie istniejącej zajezdni autobusowej. Kompleksowa dokumentacja dotyczyć ma modernizacji hali warsztatowej, placu manewrowego, zajezdni autobusowej, rozbiórki budynku istniejącej myjni autobusowej oraz budynków warsztatowych i remontu ogrodzenia. (mo)

News will be here