Awangardowy jubileusz redaktora Stankiewicza

Redaktor Krzysztof Stankiewicz (z dyplomem) razem z zespołem „Awangardy Lubelskiej” i uczestnikami jubileuszu

Redaktor Krzysztof Stankiewicz świętował 45-lecie swojej pracy zawodowej. Okazją było 100. wydanie miesięcznika „Awangarda”, któremu od 8 lat szefuje ten znany dziennikarz, wcześniej przez dziesiątki lat związany z „Kurierem Lubelskim”.


Jubileuszowe spotkanie z czytelnikami miało miejsce 12 grudnia br. w Domu Kultury LSM. Współorganizatorem był Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz Wydawnictwo Polihymnia – wydawca „Awangardy Lubelskiej. W oficjalnej części spotkania Medal Prezydenta Lublina redaktorowi naczelnemu Awangardy, jego zespołowi oraz Wydawnictwu Polihymnia wręczył wiceprezydent Lublina Artur Szymczyk.
Ten periodyk jest nietypowym dziś „pismem dobrych wieści”. W problematyce społecznej, obyczajowej, kulturalnej, turystycznej, po części też biznesowej. To rzadkość na lokalnym rynku prasy, nieodpłatnej.
Z jubileuszowym wydaniem miesięcznika w dłoniach Krzysztof Stankiewicz przywitał zebranych w wypełnionej sali widowiskowej DK LSM. Dlaczego właśnie tu?
– Bo w tym rejonie Lublina mamy bardzo dużo wiernych czytelników. Nasz periodyk jest kolportowany bezpłatnie, rozdawany m.in. w Domu Kultury LSM, podobnie jak w innych placówkach kultury czy w Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej na Starym Mieście. Wiem, że cieszy się dużym zainteresowaniem, mimo iż pismo nie publikuje sensacyjnych treści. Stroni też od polityki, której taką obfitość chcąc nie chcąc znajdujemy w innych mediach. Nie żyjemy tanią sensacją, nie piszemy o ludziach źle. Odnotowujemy raczej ich dorobek, osiągnięcia, sukcesy. Jesteśmy przyjaźni ludziom, stąd może tytuł miesięcznika, gdyż takie pisanie śmiało można w dzisiejszych czasach nazwać awangardowym – mówił Krzysztof Stankiewicz, twórca „Awangardy Lubelskiej”.
Medale prezydenta otrzymali również ludzie związani od lat z Awangardą: red. Janusz Kawałko – zastępca naczelnego, red. Zbigniew Miazga – sekretarz redakcji, Tomasz Orkiszewki – prezes „Polihymnii” oraz Władysław Boruch, znany lubelski przedsiębiorca, współzałożyciel miesięcznika.
Lista gości wieczoru obejmowała ludzi kultury, nauki, biznesu, urzędników i dziennikarzy, wśród których jubilat wiedzie zasłużony prym. Dziękował on zwłaszcza swoim współpracownikom: Kamili Kowalik, Amandzie Stankiewicz, Jackowi Królowi, Annie Sadczuk, Dorocie Kapuście, Mateuszowi Miernikowi i Kamilowi Kawałko. Pamiętał również o nieżyjących już redaktorach miesięcznika – Wojciechu Klusce i Jacku Szymczaku.
Podziękowania odebrał też Andrzej Zdunek, dyrektor Domu Kultury LSM. – To za wspieranie naszego wydawnictwa, udostępnienie sal ośrodka na tę uroczystość, za oprawę wydarzenia – mówił wzruszony jubilat.
Bo w części artystycznej z koncertem dedykowanym twórcom „Awangardy” wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” działający przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie – od 57 lat. Roztańczony i rozśpiewany wieczór zakończył poczęstunek wielkim jubileuszowym tortem z Zakładu Cukierniczego „Skierka” LSS Społem. Marek Rybołowicz