Awans na początek roku szkolnego

Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty, wręczyła 16 sierpnia br. akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego 744 pedagogom z województwa lubelskiego.
Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej średnie wynagrodzenia nauczyciela stażysty wynosi 2 717,59 zł, nauczyciela kontraktowego – 3 016,52 zł, nauczyciela mianowanego – 3 913,33 zł, a nauczyciela dyplomowanego – 5 000,37 zł miesięcznie.(EM.K.)